Насловна Јавне набавке Јавне набавке 2017 Јавне набавке мале вредности 2017
Untitled Document

Јавне набавке мале вредности 2017

Ел. пошта Штампа
Садржај

  1.ЈН-04/17 Набавка услуга услуге одржавања и поправке опреме за јавну безбедност за потребе КЦ-а Крагујевац

  -Позив заподношење понуда

  -Измена конкурсне документације 22022017

  -Одлука о додели уговора 07032017

  -Обавештење о закљученом уговору- Varnost-Fitep a.d

  2.ЈН-02/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, активна имплатибилна медицинска средства и медицински потрошни материјал ендопротезе кука и колена за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију К.Ц. Крагујевац

  -Позив за подношење понуда

  -Одлука о додели уговора 03032017

  -Обавештење о закљученом уговору- Маклер доо

  -Обавештење о заљкученом уговору- Orthoaid doo

  -Oбавештење о закљученом уговору- ЕcoTrade Bg doo

  -Oбавештење о закљученом уговору- Маgna Pharmacia doo

  -Oбавештење о закљученом уговору- Narcissus doo

  3. ЈН-01/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, активна имплатибилна медицинска средства и медицински потрошни материјал (остеосинтетски материјал) за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију К.Ц. Крагујевац

  -Позив за подношење понуда

  -Oдлука о додели уговора 14032017

  -Обавештење о закљученом уговору-ЕcoTrade doo

  -Обавештење о закљученом уговору-Narcissus doo

  -Обавештење о закљученом уговору-Mark Medical doo

  -Обавештење о заљкученом уговору-Prospera doo

  -Обавештење о заљкученом уговору-Zorex Pharma doo

  4. ЈН-07/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, набавка добара, лекови (лекови ван листе лекова “плави рецепт“) за К.Ц. Крагујевац

  - Позив за подношење понуда

  - Одлука о додели уговора 08032017

  - Oбавештење о закљученом уговору- Ino pharm doo

  - Oбавештење о заљкученом уговору- Аdoc doo

  5. ЈН-03/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, - активна имплатибилна медицинска средства,уградни материјал у хирургији и медицински потрошни материјал  за потребе Клинике за хируругију К.Ц. Крагујевац

  - Позив за подношење понуда

  - Разјашњење конкурсне документације 03032017

  - Одговор на захтев за разјашњењем 07032017

  - Одлука о додели уговора 23032017

  - Oбавештење о заљкученом уговору- Premium Surgical Company

  - Oбавештење о закљученом уговору- Mercurus Medical Instruments doo

  - Oбавештење о заљкученом уговору- Маклер доо

  - Обавештење о заљкученом уговору- ЕcoTrade BG doo

  6. ЈН-06/17 Набавка добара конзумна јаја у класи за потребе К.Ц. Крагујевац

  - Позив за подношење понуда

  - Одлука о додели уговора 14032017

  - Oбавештење о закљученом уговору- Србокока промет доо

  7. ЈН-08/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, набавка лекова, Цитостатици са листе лекова  за потребе  К.Ц.Крагујевац

  - Позив за подношење понуда

  - Одлука о додели уговора 14032017

  - Oбавештење о закљученом уговору- Ino pharm doo

  8. ЈН-05/17 Набавка услуга одржавања и поправке биро опреме за потребе К.Ц. Крагујевац

  - Позив за подношење понуда

  - Измена конкурсне документације 09032017

  - Продужење рока 14032017

  - Измена конкурсне документације 15032017

  - Измена конкурсне документације 17032017

  - Продужење рока 17032017

  - Oдлука о додели уговора 31032017

  - Oбавештење о закљученом уговору-СЗР Кано Кг

  9. ЈН-09/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, набавка добара, лекови за потребе  К.Ц. Крагујевац

  - Позив за подношење понуда

  - Oдлука о додели уговора 24032017

  - Обавештење о обустави поступка 24032017

  - Oбавештење о закљученом уговору- Ino pharm doo

  - Oбавештење о закљученом уговору- Licentis doo

  - Обавештење о заљкученом уговору- Меdikunion doo

  10. ЈН-11/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, набавка добара, набавка лекова, лекови, магистрални и галенски лекови за потребе К.Ц.Крагујевац

  - Позив за подношење понуда

  - Одлука о додели уговора 28032017

  - Oбавештење о закљученом уговору- Phoenix Pharma doo

  - Oбавештење о закљученом уговору- Апотека Зајечар доо

  - Обавештење о закљученом уговору- Апотека Београд доо

  - Обавештење о закљученом уговору- Аdoc doo

  - Oбавештење о закљученом уговору- Апотека Ниш доо

  - Обавештење о закљученом уговору- Ino-pharm doo

  - Oбавештење о закљученом уговору- Гросис доо

  11. ЈН-13/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, општа медицинска средства, алергени реагенси за потребе К.Ц.Крагујевац

  - Позив за подношење понуда

  - Измена конкурсне документације 14032017

  - Продужење рока 14032017

  - Одлука о додели уговора 28032017

  - Обавештење о закљученом уговору- Институт за вирусологију и серуме "Торлак" доо

  12. ЈН-14/17 Набавка услуга oдржавања болничког информационог система СТ ХИС1 за потребе свих организационих јединица К.Ц. Крагујевац

  - Позив за подношење понуда

  - Измена конкурсне документације 15032017

  - Продужење рока 15032017

  - Одлука о додели уговора 21032017

  - Oбавештење о закљученом уговору- Comtrade System Integration doo

  13. ЈН-12/17 Набавка услуга чишћења и хортикоултурног одржавања зелених површина и садница круга Клиничког центра Крагујевац

  - Позив за подношење понуда

  - Одлука о додели уговора 11042017

  - Oбавештење о закљученом уговора - Агенција "DS Suport" doo

  14. ЈН-16/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, - за набавку услуга, услуге редовног одржавања и одршавања, поправке по позиву медицинских уређаја, апарата по произвођачком упутству , стандардним процедурама и спецификацијама произвођача за плазма стерилизацију „STERRAD 100“, као и апарата „CUSA Excel“ за потребе Операционог центра и неурохируршких процедура Клиничког Центра Крагујевац

  - Позив за подношење понуда

  - Обавештење о продужењу рока 12042017

  - Одлука о додели уговора 27042017

  - Oбавештење о закључењу уговора- Теscom doo

  - Oбавештење о закључењу уговора- Denta BP Pharm doo

  15. ЈН-15/17 Набавка услуга- јавнe набавкe мале вредности, - за набавку услуга, услуге јавне набавке мале вредности, услуге одржавања и поправке медицинске опреме, апарата по произвођачком упутству , стандардним процедурама и спецификацијама редовно и по позиву произвођачаDRAGER за потребе К.Ц.Крагујевац

  - Позив за подношење понуда

  - Одговор на захтев за разјашњењем 20042017

  - Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 24042017

  - Oбавештење о продужењу року 17.7.2017

  - Одлука о додели уговора 26.7.2017

  - Oбавештење о закљученом уговору- Drager tehnika doo

  16. ЈН-19/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, -, за набавку добара, нови резервни део, са услугом замене и уградње за медицински уређај Линеарни акцелератор , модел „ЕЛЕКТА 2“ за потребе Центра за онкологију КЦ.Крагујевац

  - Позив за подношење понуда

  - Одлука о додели уговора 09052017

  - Oбавештење о закључењу уговора- Маx Team doo

  17. JН-20/17 Набавка добара- ин витро дијагностичка медицинска средства за потребе Клинике за Хематологију

  - Позив за подношење понуда

  - Oдлука о додели уговора 23052017

  - Обавештење о закљученом уговору-Елта 90 МС доо

  18. ЈН-21/17 Набавка услуга одржавања Система за архивирање и дистрибуцију слике “PACS“  за потребе КЦ-а Крагујевац

  - Позив за подношење понуда 10052017

  19. ЈН-23/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара , за набавку добара,имплатибилна медицинска средства за процедуре у ортопедији (остеосинтетски материјал) за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију К. Ц. Крагујевац

  - Позив за подношење понуда 16062017

  - Измена и разјашњење  конкурсне документације 21062017

  - Продужење рока 21062017

  - Одлука о додели уговора 05072017

  - Обавештење о закљученом уговору- МCT SEE doo

  20. ЈН-24/17 Набавка добара, Eнергенти – бензин и дизел гориво за потребе службених возила

  - Позив за подношење понуда 16062017

  - Измена конкурсне документације 22062017

  - Продужење рока 22062017

  - Одлука о додели уговора 05072017

  - Oбавештење о закљученом уговору-Еко Serbia a.d.

  21. ЈН-25/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, Набавка клима уређаја са уградњом за потребе К.Ц.Крагујевац

  - Позив за подношење понуда 23062017

  - Обавештење о продужењу рока 29062017

  - Одговор на захтев за разјашњењем конкурсне документације 29062017

  - Одлука о додели уговора 05072017

  - Обавештење о закљученом уговору- Dzin solutions doo

  22. ЈН-28/17 Набавка добара- јавнa набавка мале вредности, опште медицинско средство, лабораторијска опрема, нова центрифуга са хлађењем за потребе Центра за нуклеарну медицину

  - Позив за подношење понуда 19.7.2017

  - Одлука о додели уговора 04082017

  - Oбавештење о закљученом уговору- Superlab doo

  23. ЈН-26/17 Набавка услуга- јавнe набавкe мале вредности, - за набавку услуга, услуге одржавања и поправке медицинске опреме, редовно и по позиву апарата по произвођачком упутству , стандардним процедурама и спецификацијама произвођача Nihon Kohden” “Hamilton Medical AG” “Scmitz und Sohne GmbH” “Novacor” “Zeiss

  - Позив за подношење понуда 20.7.2017

  - Одлука о додели уговора 04082017

  24.ЈН-30/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, -, за набавку добара, препарати за ентералну исхрану и адаптиране формуле млека за исхрану деце за потребе К.Ц.Крагујевац

  - Позив за подношење понуда 08082017

  - Измена конкурсне документације 14082017

  - Одлука о додели уговора 08092017

  - Обавештење о закљученом уговору- Кibid doo

  - Oбавештење о закљученом уговору- Аmicus doo

  - Oбавештење о закљученом уговору- PharmaSwiss doo

  25. ЈН-31/17 Набавка добара- јавнa набавка мале вредности, медицинска опрема, нови Стереомикроскоп за потребе Центра ИВФ Клинике за гинекологију и акуштерство  К.Ц. Крагујевац

  - Позив за подношење понуда 22082017

  - Разјашњење конкурсне документације 29082017

  - Одлука о додели уговора 07092017

  - Oбавештење о закљученом уговору-Тrivax VV doo

  26. ЈН-33/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, -набавкла услуга,услуге редовног одржавања и одршавања, поправке по позиву медицинских апарата и уређаја  "GETINGE", "Osmonics" , "Avicomp" за потребе Клиничког Центра Крагујевац

  - Позив за подношење понуда 25082017

  - Одлука о додели уговора 08092017

  27. ЈН-34/17 Набавка услуга претходних/периодичних лекарских прегледа запослених на радним местима са изворима јонизујућих зрачења и периодични преглед извора јонизујућег зрачења и дозиметријских уређаја за потребе Клинчког центра Крагујевца

  - Позив за подношење понуда 08092017

  - Одлука о додели уговора 25092017

  28. ЈН-39/17 Набавка услуга допунског обучавања и оспособвљавања професионално изложених лица и лица одговорних за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења, Центра за нуклеарну медицину и Центра за онкологију и радиологију Клинчког центра Крагујевац

  - Позив за подношење понуда 19092017

  - Одлука о додели уговора 29092017

  29. ЈН-29/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, - за набавку услуга редовног –превентивног одржавања медицинских апарата и услуге поправке компресорске станице и услуге санације система за одвод наркозних гасова  за потребе К.Ц.Крагујевац

  - Позив за подношење понуда 12102017

  - Одлука о додели уговора 10112017

  - Oбавештење о закљученом уговору-Profesional medic doo

  - Oбавештење о закљученом уговору-Drager tehnika doo

  - Oбавештење о закљученом уговору-Еuromed Group doo

  - Обавештење о закљученом уговору-TPS Tehnomed doo

  - Oбавештење о закљученом уговору-GE Holdings doo

  30. ЈН-41/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, имплатибилна медицинска средства за процедуре у спиналној хируругији(сет за вертебропластику) за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију К. Ц. Крагујевац

  - Oдлука о додели уговора 30.10.2017

  - Позив за подношење понуда 12102017

  - Oбавештење о закљученом  уговору - Маkler dоо

  - Обавештење о закљученом уговору - МCT SEE doo

  31. ЈН-42/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, набавка добара, лекови (лекови ван листе лекова “плави рецепт“, нерегистровани лекови) за К.Ц. Крагујевац

  -Позив за подношење понуда 17102017

  - Одлука о додели уговора 31.10.2017

  - Обавештење о обустави поступка 31.10.2017

  32. JН-40/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, - набавка услуга,редовно и одржавање по позиву лабораторијских уређаја произвођача " BECKMAN COUTER " и " Instrumentation Laboratory SpA - Werfen Company " , за потребе Службе за лабораторијску дијагностику К.Ц.Крагујевац

  - Позив за подношење понуда

  - Одлука о додели уговора 19102017

  - Oбавештење о закљученом уговору-Маклер доо

  33. ЈН-45/17 Јавна набавка мале вредности, за јавну набавку услуга изношења и збрињавања пато-анатомског, хемијског, цитотоксичног и фармацеутског отпада, за потребе Клиничког центра Крагујевац, набавка је обликована у 2 партије, редни број ЈН-45/17

  - Позив за подношење понуда 31.10.2017

  - Одлука о додели уговора 10112017

  - Oбавештење о закљученом уговору- Investfarm-impex doo

  - Oбавештење о закљученом уговору- Remondis medison doo

  34. ЈН-35/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара,општа медицинска средства за потребе Клинике за кардиологију, Службе за интервентну кардиологију К. Ц. Крагујевац, набавка је обликована  по партијама , 2 (две ) партије  за период од 12 месеци

  - Позив за подношење понуда 2.11.2017

  - Одлука о додели уговора 20112017

  - Обавештење о закљученом уговору- Госпер доо

  35. JН-47/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, општа медицинска средства, санитетски медицински потрошни материјал , ртг филмови, фиксири и развијачи за хемијску обраду филмa за потребе К.Ц.Крагујевац

  - Позив за подношење понуда 10112017

  - Одлука о додели уговора 05122017

  36. ЈН-48/17 Набавка добара, штампаних образаца за потребе Клиничког центра Крагујевац

  - Позив за подношење понуда 13112017

  - Одлука о додели уговора 27112017

  - Oбавештење о закљученом уговору- Papirdol doo

  - Обавештење о закљученом уговору- Grafokarton doo

  - Обавештење о закљученом уговору- Тimix doo

  37. JН-46/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара,нова општа медицинска средства, медицински ситан инвентар за потребе К. Ц. Крагујевац

  - Позив за подношење понуда 14112017

  - Одлука о додели уговора 29112017

  - Oбавештење о закљученом уговору- Sinofarm doo

  - Обавештење о закљученом уговору- Drager tehnika doo

  - Обавештење о закљученом уговору- Ranex doo

  38. ЈН-37/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, набавка административне и опреме за домаћинство и угоститељство за потребе К.Ц.Крагујевац

  - Позив за подношење понуда 16112017

  - Одговор на питање 21112017

  - Одлука о додели уговора 27112017

  - Обавештење о закљученом уговору- Успон доо

  - Обавештење о закљученом уговору- Термос доо

  39. ЈН-49/17 Набавка услуга одржавања и поправке биро опреме за потребе К.Ц. Крагујевац

  - Позив за подношење понуда 28112017

  - Одлука о додели уговора 08122017

  - Oбавештење о закљученом уговору- Ribbon commerce doo

  40. ЈН-27/17 Набавка услуга- јавнe набавкe мале вредности, - за набавку услуга, одржавања лабораторијског информационог система „сЛИС“ апликација за потребе КЦ-а Крагујевац

  - Позив за подношење понуда 06122017

  - Одлука о додели уговора 15122017

  41. ЈН-38/17 Набавка услуга одржавања и поправкe возила са заменом резервних делова (редовно и по позиву), за потребе Клиничког центра Крагујевац

  - Позив за подношење понуда 06122017

  - Одлука о додели уговора 22122017

  - Oбавештење о закљученом уговору- Prestige Plus doo

  42. ЈН-50/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, нови резервни део, плоча „PX74-06047 „GR-4,PWB,MHR-BP“ са услугом замене и уградње за медицински уређај мултисласни скенер, моделToshiba aqualion 64“ за потребе Службе за радиолошку дијагностику КЦ.Крагујевац

  - Позив за подношење понуда 07122017

  - Одлука о додели уговора 18122017

  - Обавештење о закљученом уговору- Беоласер доо

  52. ЈН-52/17 набавка телекомуникационих услуга мобилне телефоније, за потребе Клиничког центра Крагујевац

  - Позив за подношење понуда 27122017

  - Измена конкурсне документације 12012018

  - Продужење рока 12012018

  - Одлука о додели уговора 25012018

  - Обавештење о закљученом уговору- Телеком Србија а.д.

  53.  ЈН-51/17 Набавка добара- јавнe набавкe мале вредности, за набавку добара, нови текстилни производи, медицинске униформе за потребе К. Ц. Крагујевац

  - Позив за подношење понуда 28122017

  - Одлука о додели уговора 12012018

  - Обавештење о закљученом уговору- Матрикс доо