Насловна Јавне набавке Јавне набавке 2017 Преговарачки поступци 2017
Untitled Document

Преговарачки поступци 2017

Ел. пошта Штампа

 

1.ЈН П.П.01-17 Јавна набавка добара активна имплатибилна медицинска средства и медицински потрошни материјал (остеосинтетски материјал) за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању покретачког поступка

- Одлука о додели уговора 25012017

- Oбавештење о закљученом уговору- Оrtokon dоо

- Обавештење о закљученом уговору- Narcissus dоо

- Обавештење о закљученом уговору- Еco Trade dоо

- Oбавештење о закљученом уговору- Маrk Medical doo

2.ЈН П.П.02-17 Набавка добра, набавка лека за потребе Клинике за пулмологију КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању преговарачког поступка

- Oдлука о додели уговора 07022017

- Обавештење о закљученом уговору-Аdoc doo

3. ЈН П.П 03-17 Набавка добра, набавка лека ведолизумаб ампуле 300 мг (ENTYVIO), за потребе Центра за гастроентерологију КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању поступка

- Одлука о додели уговора 23052017

- Oбавештење о закљученом уговору- Фармалогист доо

4. ЈН П.П. 04-17 набавку добара, имплатибилна медицинска средства, уградни материјал за процедуре у ортопедији, (остеосинтетски материјал)  и  медицински потрошни материјал за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију

- Обавештење о покретању поступку

- Измена конкурсне документације 24.7.2017

- Одлука о додели уговора 28.7.2017

- Обавештење о закљученом уговору- Маклер доо

5.ЈН П.П. 05-17 Јавна набавка добара у складу са чланом 4. став 2.ЗЈН-а : нови резервни део и потрошни материјал са услугом замене и уградње којa се испоручују и пружају  према стандардним уобичајеним спецификацијама произвођача за Мултислајсни скенер, тип „Toshiba Aqilion 64“  за потребе Службе за радиолошку дијагностику К.Ц.Крагујевац ,набавка није обликова  по  партијама

- Обавештење о покретању поступка 20.7.2017

- Одлука о додели уговора 27.7.2017

- Обавештење о закључењу уговора- Беоласер доо

6.JН П.П. 06-17 Набавка добара: Општа медицинска средства и медицински потрошни материјал за медицинске апарате за потребе КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању поступка

- Одлука о додели уговора 14082017

- Oбавештење о закљученом уговору- Тrivax VV doo

7. JН П.П 07-17 Општа медицинска средства, дијализни материјал за континуирано лечење болесника са акутном бубрежном инсуфицијенцијом (CVVHD,CVVHDF) и плазмаферезом за потребе Клинике за урологију ,нефрологију и дијализу, Центар за нефрологију и дијализу К.Ц.Крагујевац

- Обавештење о покретању поступка

8. ЈН П.П 08-17 Набавка добара, преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, за јавну набавку добара, материјала за техничко одржавање објеката КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању поступка 12092017

- Одлука о додели уговора 26092017

9. JН П.П 09-17 Набавка добара са услугом инсталације и замене Радиоактивни изотопи (извори зрачења ИР 192) за потребе Одељења за брахиотерапију К.Ц.Крагујевац

- Обавештење о покретању поступка  09102017

- Одлука о додели уговора 17102017

- Oбавештење о закљученом уговору- Маx Team doo

10. ЈН П.П. 11/17 Набавка добра –, набавка лека за потребе Клинике за пулмологију КЦ-а Крагујевац, ЈН П.П.11-17 на основу члана 36. став 1. тачка 3.ЗЈН-а

- Обавештење о покретању поступка 1.11.2017

- Одлука о додели уговора 09112017

- Oбавештење о закљученом уговору- Inpharm Co doo

11. JН ППБОП 12/17 Набавка добара: општа медицинска средства ,медицински ситан инвентар за потребе КЦ-а Крагујевац

-  Обавештење о покретању поступка 22112017

- Одлука о додели уговора 05122017

- Oбавештење о закљученом уговору- ION doo

12. JНППБОП 13/17 Набавка добра, набавка лека за потребе Клинике за Хематологију КЦ-а Крагујевац

- Обавештење о покретању поступка 12122017

- Oдлука о додели уговора

- Oбавештење о закљученом уговору- Inpharm Co doo

13. ЈНППБОП 14/17 Јавна набавка добара : нови резервни део , рентгенске цеви са услугом замене и уградње којa се испоручују и пружају  према стандардним уобичајеним спецификацијама произвођача за Ангиографски уређај тип „Innova 2100“ произвођача „GE Healthecare за потребе Клинике за кардиологију , Интервентне кардиологије-Ангио сале Клиничког центра Крагујевац

- Обавештење о покретању поступка 29122017

- Одлука о додели уговора 10012018

- Oбавештење о закљученом уговору- Ge Holdings doo