Untitled Document

Отворени поступци 2017

Ел. пошта Штампа

1. ЈН-03/17 Набавка добара: набавка општих медицинских средстава,санитетски медицински потрошни материјали и активна имплантабилна медицинска средства за потребе Службе за радиолошку дијагностику,Одсек интервентне неурорадиологије КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одговор на захтев за разјашњењем конкурсне документације 21032017

- Одлука о додели уговора 25042017

- Oбавештење о закљученом уговору-ЕcoTrade doo

- Oбавештење о закљученом уговору-HermesSystem doo

- Обавештење о закљученом уговору-Interfortas Medical doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Аustroline doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Biostent doo

- Oбавештење о заљкученом уговору-Neomedica doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Аптус доо

2. ЈН-06/17 Набавка услуге лабораторијских анализа са или без дијагностичке интерпретације у Хематопатологији ,Патохистологији и Цитологији за потребе  К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 07032017

- Oдлука о додели уговора 05042017

- Poliklinika Beo lab plus doo

3. ЈН-05/17 Набавка добара: канцеларијског материјала за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 11042017

- Oбавештење о закљученом уговору- SGM doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Papirdol doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Sagittarius doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Меhanoprint doo

4. ЈН-04/17 Набавка добара: Набавка лека, медицински гасови  (кисеоник и азотсубоксид) КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 15032017

- Одлука о додели уговора 27042017

5. ЈН-01/17 Набавка добара: Општа медицинска средства, санитетски медицински потрошни материјал   за потребе Клинике за кардиологију, Службе за интервентну кардиологију К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 17032017

- Одговор на захтев за разјашњењем конкурсне документације 24032017

- Измена конкурсне документације

- Одговор на захтев за разјашњењем конкурсне документације 11042017

- Одговор на питање 13042017

- Одлука о додели уговора 11052017

- Обавештење о обустави поступка 11052017

- Oбавештење о закљученом уговору- Hermas System doo

- Обавештење о закљученом уговору- Dijamed doo

- Обавештење о закљученом уговору- Аptus doo

- Обавештење о закљученом уговору- Каrdiomed doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Vicor doo

- Oбавештење о заљкученом уговору- Gosper doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Stars Medical doo

- Oбавештење о закљученом уговору- EcoTrade Bg doo

6. ЈН-07/17 Набавка добара: општа медицинска средства, санитетски медицински потрошни материјали од пластике и стакла у дијагностичке сврхе и медицински потрошни материјал у лабораторијске сврхе за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 24042017

- Одлука о додели уговора 18052017

- Обавештење о закључењу уговора- Layon doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Superlab doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Dunavplast doo

- Обавештење о закљученом уговору-Flora Komerc doo

7. ЈН-13/17 Набавка добара:Активна имплатибилна медицинска средства, уградни материјал за процедуре у ортопедији, ендоптотезе кука, рамена и колена и медицински потрошни материјал за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одговор на питање 13042017

- Измена конкурсне документације 20042017

- Oдговор на питање 3.5.2017

- Одлука о додели уговора 10052017

- Обавештење о закљученом оквирном споразуму

- Обавештење о закљученим уговорима за трећи квартал

- Oбавештење о закљученим уговорима за четврти квартал

8. ЈН-08/17 Набавка добара: Општа медицинска средства и санитетски медицински потрошни материјал  за медицинске апарате за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 28042017

-Одговор на питање 3.5.2017

- Oдлука о додели уговора 01062017

- Oбавештење о закљученом уговору- Neomedica doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Drager Tehnika doo

- Обавештење о заљкученом уговору- Stiga doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Premium Surgical Company doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Маrk Medical doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Меdisal doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Promed doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Biotec International doo

9. ЈН-16/17 Набавка добара: имплатибилна медицинска средства, уградни материјал за процедуре у ортопедији, (остеосинтетски материјал) за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одговор на питање 3.5.2017

- Измена конкурсне документације 22052017

- Обавештење о продужењу рока 22052017

- Измена конкурсне документације 22052017

- Одлука о додели уговора 06062017

- Обавештење о обустави поступка 06062017

- Обавештење о заљкученом оквирном споразуму

- Oбавештење о закљученим уговорима за трећи квартал

- Обавештење о закљученим уговорима за четврти квартал

10. ЈН-14/17 Набавка добара:,имплатибилна медицинска средства, уградни материјал за процедуре у хируругији  и  медицински потрошни материјал за потребе Операционог центра КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 27042017

- Одговор на питање 11052017

- Одлука о додели уговор 22062017

- Oбавештење о закључењу уговора- Меdy Ray doo

- Oбавештење о закључењу уговора- Меrcurus Medical Instruments doo

- Oбавештење о закљулењу уговора- Маkler doo

- Oбавештење о закљученом уговору-EcoTrade doo

- Oбавештење о закљученом уговору-BBraun Adria RSRB doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Premium Surgical Company doo

11. ЈН-12/17 Набавка добара: материјал за техничко одржавање објеката КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Oдговор на питање 3.5.2017

- Измена конкурсне документације  16052017

- Одговор на питање 22052017

- Обавештење о продужењу рока 22052017

- Измена конкурсна документације 25052017

- Измена конкурсне документације 31.5.2017

- Продужење рока 02062017

- Oдлука о додели уговора 26062017

- Oбавештење о закљученом уговору- Мiroco doo

- Обавештење о закљученом уговору- Тri O doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Yafi filtertech doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Annd Vasić doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Uspon doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Еlit Impex doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Аrhel doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Еnergo Tippo doo

- Oбавештење о закљученом уговору- SGM doo

12. ЈН-02/17 Набавка добара: Општа медицинска средства, санитетски медицински потрошни материјали за потребе Службе за радиолошку дијагностику КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 10052017

- Одговор на захтев за разјашњењем 16052017

- Одлука о додели уговора 23062017

- Обавештење о закљученом уговору-ЕcoTrade doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Аptus doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Interfortas Medical doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Тim Co doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Маrk Medical doo

- Обавештење о закљученом уговору-Austro-line doo

- Обавештење о закљученом уговору-Hermes Pharma doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Prospera doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Gosper doo

13. ЈН-17/17 Набавка услуга: услуга, одржавање,редовно (превентивно) медицинске опреме , произвођача SIEMENS за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 10052017

- Одговор на захтев за разјашњењем 09062017

- Продужење рока 09062017

- Одлука о додели уговора 22062017

- Oбавештење о закљученом уговору- Siemens Healthcare doo

14. JН-10/17 Набавка добара,Општа медицинска средства и медицински потрошни материјал за медицинске апарате за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одговор 05062017

- Одговор на захтев за разјашњењем конкурсне документације 22062017

- Одговор на захтев за разјашњењем конкурсне документације 23062017

- Oдлука о додели уговора 20.7.2017

- Обавештење о закљученом уговору- Grosis doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Prizma dоо

- Обавештење о закљученом уговору- Оrthoaid doo

- Oбавештење о заљкученом уговору- DND Commerce doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Labra doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Metreco doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Vicor doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Medika Projekt doo

- Обавештење о закљученом уговору- Stiga doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Маkler doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Proxima doo

- Обавештење о закљученом уговору- Medial group doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Galen-fokus doo

- Oбавештење о заљкученом уговору- Denta BP Pharm doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Drager Tehnika doo

15. ЈН-18/17 Набавка добара: потрошни материјал за одржавање хигијене за потребе Клиничког центра Крагујевац за период од 6 месеци обликовану у 2 партије

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 31.5.2017

- Измена конкурсне документације 22062007

- Одлука о додели уговора 05072017

- Обавештење о закљученом уговору- Hemico doo

- Oбавештење о закљученом уговору- LPB Promet doo

16. JН-11/17 Набавка добара, општа медицинска средства, ин-витро дијагностичка медицинска средства(тестови, реагенси)  и медицински потрошни материјал за потребе Службе за лабораторијску дијагностику, Одсека микробиолошке  и Одсека вирусолошке лабораторије КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одговор на захтев за разјашњењем 21062017

- Измена конкурсне документације 29062017

- Одлука о додели уговора 08082017

- Oбавештење о закљученом уговору- Маклер доо

- Обавештење о закљученом уговору- Uni chem doo

- Oбавештење о заљкученом уговору- Yunycom doo

- Oбавештење о закљученом уговору- ProMedia doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Еlitech Sr. doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Superlab doo

- Обавештење о закљученом уговору-Biomedica MP doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Interlab exim doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Farmaprom doo

17. ЈН-15/17 Набавка услуга: Осигурање имовине ,запослених (у складу са чланом 10. став 1. тачка 1.Закона о осигурању) и возила за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за поношење понуда

- Измена конкурсна документација 13062017

- Измена конкурсне документације 27062017

- Одлука о додели уговора 11.7.2017

- Обавештење о закљученом уговору- Дунав осигурање

18. ЈН-21/17 Набавка добара, општа медицинска средства, ин-витро дијагностичка медицинска средства(тестови, реагенси)  и медицински потрошни материјал за потребе Службе за снабдевање крвљу  и продуктима од крви КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одговор на захтев за разјашњењем конкурсне документације

- Измена конкурсне документације

- Измена конкурсне документације

- Додатак измене конкурсне документације 26062017

- Измена конкурсне документације 26062017

- Одговор на захтев за разјашњењем 29062017

- Одговор на захтев за разјашњење 30062017

- Обавештење о продужењу рока 30062017

- Измена конкурсне документације 06072017

- Одговор на захтев за разјашњење 14.7.2014

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 17.7.2017

- Одлука о додели уговора 08082017

- Oдлука о додели уговора 09082017

- Oбавештење о закљученом уговору-Аlura med doo

- Обавештење о закљученом уговору-Farmaprom doo

- Обавештење о закљученом уговору-Diahem-Gramim doo

- Обавештење о закљученом уговору-Маkler doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Dijagfarm doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Borf doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Меdicon doo

19. ЈН-19/17 Набавка добара, oпшта медицинска средства, дијализни материјал за континуирано лечење болесника са акутном бубрежном инсуфицијенцијом (CVVHD,CVVHDF) и плазмаферезом за потребе Клинике за урологију ,нефрологију и дијализу, Центар за нефрологију и дијализу   КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 19.07.2017

- Обавештење о обустави поступка 19.7.2017

- Oбавештење о закљученом уговору- Fresenius Medical Care Srbija

- Oбавештење о закљученом уговору- Меdicon doo

20. JН-23/17 - Набавка услуга одржавања редовно ( превентивно) и одржавање по позиву( корективно) медицинске опреме,радиотерапијске опреме, произвођача „ЕЛЕКТА“ за потребе КЦ-а Крагујевац, набавка није обликована по партијама за период од 12 месеци,

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 21.7.2017

- Продужење рока 21.7.2017

- Продужење рока 28.7.2017

- Продужење рока 10.08.2017

- Oдлука о додели уговора 28082017

- Oбавештење о закљученом уговору- Маx Team doo

21. JН-09/17 Набавка добара: инвитро дијагностичка медицинска средства (тестови, реагенси)  антитела, опшрамедицинска средства, медицински потрошни материјал  и хемикалије за потребе  К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 16082017

- Измена конкурсна документација 23082017

- Измена конкурсне документације 25082017

- Измена конкурсне документације 31082017

- Одлука о додели уговора 03102017

- Oбавештење о закљученом уговору- Адок доо

- Обавештење о закљученом уговору- Алфамед оо

- Обавештење о закљученом уговору- Лабтех доо

- Обавештење о закљученом уговору- Fresenius Medical Care Srbija doo

- Oбавештење о заљкученом уговору- Маклер доо

- Oбавештење о закљученом уговору- Алура мед доо

- Обавештење о закљученом уговору- Biognost doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Ремед доо

- Обавештење о закљученом уговору- Magna pharmacia doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Vivogen doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Superlab doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Flora Komerc doo

- Oбавештење о закљученом уговору- ProMedia doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Galen Fokus doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Interlab exim doo

22. ЈН-26/17 Набавка добара: потрошни материјал и ситан инвентар за одржавање хигијене за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 04102017

- Oбавештење о закљученом уговору- B2M doo

- Обавештење о закљученом уговору- Hemiko doo

- Обавештење о закљученом уговору- Меdika Projekt doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Маster clean Express doo

23. ЈН-22/17 Набавка добара: општа медицинска средства и биоцидни производи, општи дезифицијенси и антисептици за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 15082017

- Измена конкурсне документације 17082017

- Измена конкурсне документације 23082017

- Измена конкурсне документације 01092017

- Одлука о додели уговора 25092017

- Oдлука о додели уговора 1 28092017

- Oбавештење о закљученом уговору- Термомед доо

- Обавештење о закљученом уговору- ПТМ доо

- Обавештење о закљученом уговору- SN medic doo

- Обавештење о закљученом уговору- Флора Комерц доо

- Обавештење о закљученом уговору- Гросис доо

24. ЈН-29/17 Набавка добара: меса, месних прерађевина и намирница за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 16082017

- Измена конкурсне документације 25082017

- Разјашњење конкурсне документације 31082017

- Измена конкурсне документације 06092017

- Измена конкурсне документације 08092017

- Измена конкурсне документације 11092017

- Одлука о додели уговора 04102017

- Одлука о додели уговора у поновном поступку 11102017

- Oбавештење о закљученом уговору- Пољопривредно газдинство Мирослав Недељковић

- Обавештење о закљученом уговору- Круна Комерц доо

- Обавештење о закљученом уговору- ДПП Петковић доо

- Обавештење о закљученом уговору- Bookmark doo

- Обавештење о закљученом уговору- Живинопродукт доо

- Обавештење о закљученом уговору- Интеркомерц доо

- Обавештење о закљученом уговору- Извор доо

- Обавештење о закљученом уговору- Den Fruit doo

25. JН-20/17 Набавка добара: отворени поступка, јавна набавка ситног инвентара (постељине, беби постељине, тетра пелене, хируршке мантиле и хтз опреме) за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсна документација 22082017

- Измена конкурсне документације 12092017

- Одлука о додели уговора 17102017

- Одлука о обустави поступка 19102017

- Oбавештење о закљученом уговору- PTR"Radović DE Company"doo

- Обавештење о закљученом уговору- Kvaliteks doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Snow doo

26. JН-25/17 Набавка добара са услугом инсталације и замене:Радиоактивни изотопи (извори зрачења ИР 192) за потребе Одељења за брахиотерапију К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 23082017

27. ЈН-27/17 Набавка добара:општа медицинска средства, медицински ситан инвентар за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 14092017

- Измена конкурсне документације 20092017

- Разјашњење конкурсне документације 25092017

- Измена конкурсне документације 02102017

- Одлука о додели уговора 25102017

- Oбавештење о закљученом уговору- Драгер техника доо

- Обавештење о закљученом уговору- BBraun Adria RSRB doo

- Обавештење о закљученом уговору- Mark Medical doo

- Обавештење о закљученом уговору- Госпер доо

- Обавештење о закљученом уговору- Ranex doo

28. ЈН-28/17 Набавка добара,нова општа медицинска средства , медицински потрошни материјал за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 05102017

- Измена конкурсне документације 17102017

- Продужење рока 17102017

- Одговор на питање 20102017

- Одлука о додели уговора 07112017

- Oбавештење о закљученом уговора- Denta BP Pharm doo

- Oбавештење о закљученом уговора- Тоpchemie Medlab doo

- Oбавештење о закљученом уговора- Grosis doo

- Oбавештење о закљученом уговора- Еngel doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Paroco Medical Equipment doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Drager tehnika doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Меrcurus Medical Insrtruments doo

- Обавештење о закљученом уговору- Schiller doo

- Обавештење о закљученом уговору- BBraun Adria RSRB doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Proxima doo

- Обавештење о закљученом  уговору- Medisal doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Sinofarm doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Galen-Fokus doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Ranex doo

- Обавештење о закљученом уговору- Flora Komerc doo

- Oбавештење о закљученом уговору- PharmaSwiss doo

29. ЈН-30/17 Набавка добара: инвитро дијагностичка медицинска средства (тестови, реагенси) медицински потрошни материјал  за потребе Службе за лабораторијску дијагностику К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 23102017

- Измена конкурсна документација 26102017

- Одлука о додели уговора 27112017

- Oбавештење о закљученом уговору- Маклер доо

- Обавештење о закљученом уговору- Адок доо

- Обавештење о закљученом уговору- Interlab exim doo

30. ЈН-31/17 Набавка добара, нова санитетска возила за потребе КЦ-а Крагујевац

-Позив за подношење понуда 26102017

-Измена конкурсне документације 09112017

-Одлука о додели уговора 28112017

-Oбавештење о закљученом уговору- Марконис доо

31. ЈН-32/17 Набавка добара: отворени поступак ради закључивања Оквирног споразума ,општа медицинска средства, санитетски медицински потрошни материјал за потребе К.Ц.Крагујевац

- Позив за подношење понуда 08122017

- Измена конкурсне документације 14122017

- Измена конкурсне документације 20122017

- Одговор на захтев за разјашњење 20122017

- Измена конкурсне документације 21122017

- Одговор на захтев за разјашњење 26122017

- Измена конкурсне документације 03012018

- Одговор на захтев за разјашњење 08012018

- Одлука о додели уговора 19022018

- Измена одлуке о додели уговора 26022018

- Oбавештење о закљученом уговору-AIXMED

- Oбавештење о закљученом уговору-ЕcoTrade Bg doo

- Обавештење о закљученом уговору-Laviefarm doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Vicor doo

- Обавештење о закљученом уговору-Neomedica doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Orthoaid doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Gosper doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Маgna Pharmacia doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Zem Farm doo

- Oбавештење о закљученом уговору-ТТ Меdik doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Prospera doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Galenika pharmacia doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Farmalogist doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Аptus doo

- Oбавештење о закљученом уговору-Sinofarm doo

- Oбавештење о закљученом уговору-SN Medic doo

- Oбавештење о закљученом уговору-BBraun Adria RSRB boo

- Oбавештење о закљученом уговору-Omni medikal

- Oбавештење о закљученом уговору-Phoenix pharma

- Oбавештење о закљученом уговору-Beohem-3

- Oбавештење о закљученом оквирним споразумима- III Kvartal


32. ЈН-35/17 Набавка добара, нова општа медицинска средства, медицински потрошни материјали за потребе КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 15122017

- Одговор на захтев за разјашњење конкурсне документације 18.12.2017

- Измена конкурсне документације 29122017

- Одлука о додели уговора 25012018

- Oбавештење о закљученом уговору- Офтал Ц

- Обавештење о закљученом уговору- PharmaSwiss doo

- Oбавештење о заљкученом уговору- Prospera doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Гросис доо

- Обавештење о закљученом уговору- Госпер доо

33. ЈН-40/17 Набавка добара, општа медицинска средства,санитетски медицински потрошни материјал за потребе Операционог центра КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 14122017

- Oдговор на захтев за разјашњење 26122017

- Измена конкурсне документације 29122017

- Измена конкурсне документације 08012018

- Одговор на захтев за разјашњењем 09012018

- Одговор на захтев за разјашњењем 11012018

- Одговор на захтев за разјашњењем 11012018

- Одлука о додели уговора 31012018

- Одлука о додели уговора бр.1  12022018

- Oбавештење о закљученом уговору- Неомедика доо

- Обавештење о закљученом уговору- Маклер доо

- Обавештење о закљученом уговору- Premium Surgical Company doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Оmni Medical doo

- Обавештење о закљученом уговору- Grosis doo

- Oбавештење о закљученом уговору- SN Medic doo

- Oбавештење о закљученом уговору- BBraun Adria RSRB doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Sinofarm doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Еco Trade doo

-  Обавештење о закљученом уговору- Иnel Medik doo

- Обавештење о закљученом уговору- Маgna pharmacia doo

- Oбавештење о закљученом уговору- Gosper doo

34. ЈН-44/17 Набавка добара, ин витро дијагностичка медицинска средства за потребе Центра за нуклеарну медицину  КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 08022018

- Oбавештење о закљученом уговору- Маклер доо

35. ЈН-43/17 Набавка добара: радиоактивни лекови , нерадиоактивни лекови, радиоактивни санитетски медицинки материјал и ин витро дијагностичка медицинска средства за потребе Центра за нуклеарну медицину  КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда

- Одлука о додели уговора 05022018

- Обавештење о закљученом уговору-Институт за нуклеарне науке"Винча" доо

36. ЈН-42/17 Набавка добара: набавка ин витро дијагностичка медицинска медицинска средства (реагенси,потрошни материјал,тестови) за потребе Клинике за Хематологију КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуда 27122017

- Измена конкурсне документације 05012018

- Одлука о додели уговора 07022018

- Обавештење о обустави поступка 07022018

- Oбавештење о закљученом уговору- Маклер доо

- Обавештење о закљученом уговору- Ремед доо

37. ЈН-41/17 Набавка добара, општа медицинска средства,санитетски медицински потрошни материјал,шавни материјал за потребе Операционог центра КЦ-а Крагујевац ,обликована у 19 (деветнаест) партија

- Позив за подношење понуда

- Измена конкурсне документације 11012018

- Измена конкурсне документације 22012018

- Обавештење о продужењу року 22012018

- Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 25012018

- Обавештење о продужењу рока 04062018

- Одлука о додели уговора 04072018

- Обавештење о закљученом уговору - BBRAUN

- Обавештење о закљученом уговору - AMG PHARM

- Обавештење о закљученом уговору - MAKLER

- Обавештење о закљученом уговору - MEDI RAY

- Обавештење о закљученом уговору - NEFASER MEDICAL

 

38. ЈН-33/17 Набавка добара: Набавка добара, општа медицинска средства,санитетски медицински потрошни материјал, заједнички материјал за све типове дијализних машина за потребе Клинике за урологију, нефрологију и дијализу, Центра за нефрологију и дијализу  КЦ-а Крагујевац

- Позив за подношење понуде 29122017

- Одговор на захтев за појашњењем 22012018

- Одлука о додели уговора 08022018

- Обавештење о закљученом уговору- Farmalogist dоо

- Обавештење о закљученом уговору- Fresenius Medical Care Srbija doo

- Oбавештење о закљученом уговору- BBraun Adria RSRB doo