Јавне набавке 2011
Штампа

01. Дезинфицијенси 2011

02. Шавни материјал 2011

03. Уградни материјал 2011

04. Потрошни материјал 2 2011

05. Материјал и реагенси за лабораторијску дијагностику 2011

06. Материјал за интервентну радиологију 2011

07. Материјал за лабораторију 2 2011

08. Mатеријал за дијализу 2011

09. Стентови и пратећи материјал 2011

10. Материјал за интервентну кардиологију 2011

11. Лекови 1 2011

12. Лекови 2 2011

13. Лекови 3 2011

14. Медицински потрошни материјал III 2011

17. Потрошни материјал 1 2011

18. Материјал за континуиране модалитете 2011

19. Материјал за трансфузију 2011

20. Штампани образци 2011

21. Канцеларијски материјал 2011

22. Намирнице за припрему оброка 2011

23. Средства за хигијену 2011

24. Материјал за рентген дијагностику 2011

25. Ентерална храна по партијама 2011

27. Хируршки инструменти и потрошни материјал 2011


28. Материјал за неурорадиологију 2011

29. Постељине, душеци и јастуци 2011

30. Људски албумини 2011

31. Медицинска опрема за потребе Клинике за гинекологију и акушерство 2011

34. Грађевинско ‐ занатски радови на адаптацији Психијатријске клинике 2011

37. Реагенси и потрошни материјал за хематолошку лабораторију 2011

39. Погонско гориво за потребе возног парка 2011

40. Кавинтронски ултразвучни аспиратор 2011

41. Дезинфицијенси 2011

42. Реконструкцијa простора за ангиосалу 2011

43. Шавни материјал 2011

44. Остеосинтетски материјал 2011

46. Материјал и реагенси за лабораторијску дијагностику 2011

47. Материјал за интервентну радиологију 2011

48. Медицински потрошни материјал 1 2011

49. Медицински потрошни материјал 2 2011

50. Медицински потрошни материјал 3 2011

51. Уградни материјал 2011

52. Материјал и реагенски за лабораторијску дијагностику 2011

53. Технички материјал 2011

54. Лекови 1 2011

55. Лекови 2 2011