Јавне набавке 2009
Штампа

01. Намирнице 2009

02. Средства за хигијену 2009

03. Канцеларијски материјал 2009

04. Штампани образци 2009

05. РО дијагностика 2009

06. Интервентна радиологија 2009

07. Интервентна неурорадиологија 2009

08. Остеосинтетски материјал 2009

09. Шавни материјал 2009

10. Материјал за интервентну кардиологију 2009

11. Уградни материјал 2009

12. Материјал за трансфузију 2009

13. Материјал за лабораторијску дијагностику 2009

14. Реагенси и материјал за микробиолошку дијагностику 2009

15. Реагенси за лабораторију хематологије 2009

17. Дезифицијенси 2009

18. Лекови и супстанце за галенске лекове 2009

19. Сочива 2009


20. Потрошни медицински материјал 2009

21. Нуклеарна медицина 2009

22. Ендопротезе за колено 2009

24. Центрифуга са хлађењем за трансфузију 2009

25. Стерилизациони блок за третман термостабилних и термолабилних мед.матeријала 2009

26. Метеријал за интервентну неурорадиологију 2009

27. Материјал за дијализу 2009

28. Привремени дволуменски високопроточни катетер 2009

30. Материјал за онкологију 2009

31. Препарати за ентералну нутритивну потпору

32. Ултразвучна опрема за потребе хирургије, педијатријске и адултне кард. и нефр. 2009