Одлуке о избору кандидата

Штампа

Одлука о избору кандидата по Огласу ради попуне радних места помоћних радника

Одлука о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства

Одлука о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства ради попуне радног места медицинског техничара општег смера за потребе Службе за анестезију и реанимацију

Одлука о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време ради попуне радног места струковног вишег физиотерапеута