Одлука о избору кандидата

Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом ради попуне радног места 1 (једног) комерцијалисте за потребе Одељења јавних набавки.