Оглас за пријем у радни однос

Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 5 (пет) помоћних радника - основна школа ради попуне радних места помоћних радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.