Одлуке о избору кандидата

Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом ради попуне радних места референата уписа болесника за потребе Службе за правне и економско финансијске послове.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом ради попуне радног места референта за финансијско рачуноводствене послове Службе за правне и економско финансијске послове..

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом ради попуне радног места референта писарнице за потребе Службе за правне и економско финансијске послове.