Оглас за пријем у радни однос

Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Службе за патолошко - анатомску дијагностику и 1 (једног) лекара специјалисту патологије ради попуне радног места лекара специјалисте патологије за потребе Службе за патолошко - анатомску дијагностику.