Оглас за пријем у радни однос

Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 4 (четири) лабораторијска техничара, 2 (два) педијатријска техничара и 18 (осамнаест) медицинских техничара општег смера.