Одлука о избору кандидата

Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом ради попуне радних места: помоћног радника, сервирке и техничара одржавања одеће.