Одлука о избору кандидата

Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радног места биолога за потребе Одељења за биомедицински потпомогнуту оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство.