Огласи за пријем у радни однос

Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Клинике за општу и грудну хирургију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) вишег физиотерапеута ради попуне радног места вишег физиотерапеута Клинике за пулмологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) комерцијалисту (средња стручна спрема - економска струка) ради попуне радног места комерцијалисте Одељења јавних набавки Службе за правне и економско финансијске послове.