Одлука о избору кандидата

Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за медицинског техничара/сестру општег смера за потребе Клинике за психијатрију.