Превентивни прегледи у септембру

Штампа

Одлуком Министарства здравља Републике Србије, септембарски превентивни прегледи становништва у Клиничком центру Крагујевац, обављаће се у недељу, 22. септембра 2019. године, у периоду од 08:00 до 16:00 часова, по следећем распореду:

- Превентивни ултразвучни прегледи абдомена обављаће се у Служби за радиолошку дијагностику Клиничког центра Крагујевац и у Дому здравља Крагујевац у Служби за специјалистичко - консултативну делатност, у улици Змај Јовина бб.

- Превентивни интернистички прегледи - ЕКГ, мерење тензије и гликемије, биће обављани у просторијама Поликлиничке службе Клинике за интерну медицину Клиничког центра Крагујевац и у Дому здравља Крагујевац у Служби за специјалистичко - консултативну делатност, у улици Змај Јовина бб.

- Превентивни оториноларинголошки прегледи обављаће се у Кабинету за аудиологију и вестибулологију при пријемно - поликлиничко дијагностичком одељењу Клинике за оториноларингологију Клиничког центра Крагујевац и у Дому здравља Крагујевац у Служби за специјалистичко - консултативну делатност, у улици Змај Јовина бб.

- Превентивни хируршки прегледи са анализом СеА, Са 19-9, биће обављани у амбулантама хируршке поликлинике Клиничког центра Крагујевац.