Оглас за пријем у радни однос на неодређено време

Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за лекара специјалисту офталмологије.