Одлуке о избору кандидата

Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за лекаре.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за више медицинске техничаре.