Огласи за пријем у радни однос

Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 1 (једног) лекара специјалисту патологије ради попуне радног места лекара специјалисте патологије за потребе Службе за патолошко анатомску дијагностику и 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Службе за патолошко анатомску дијагностику.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 2 (два) лекара специјалиста анестезиологије са реаниматологијом и интензивном терапијом ради попуне радног места лекара специјалисте за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 1 (једног) лекара специјалисту физикалне медицине и рехабилитације ради попуне радног места лекара специјалисте за потребе Службе за физикалну медицину и рехабилитацију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 1 (једног) лекара специјалисту клиничке фармакологије ради попуне радног места лекара специјалисте за потребе Службе за клиничку фармакологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 2 (два) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Центра за дерматовенерологију и 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Одељења неонатологије Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом за 3 (три) помоћна радника - основна школа ради попуне радних места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом за 1 (једну) сервирку - основна школа ради попуне радног места сервирке за потребе Одељења за исхрану болесника Службе за техничке послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом за 2 (два) лекара специјалиста судске медицине ради попуне радих места лекара специјалисте за потребе Службе за судску медицину и токсикологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за: 29 (двадесет девет) медицинских техничара општег смера (IV степен), 4 (четири) педијатријска техничара општег смера (IV степен), 2 (два) медицинскоа техничара гинеколошко - акушерског смера - бабица (IV степен) и 4 (четири) лабораторијска техничара (IV степен).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију.