Одлуке о избору кандидата

Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом ради попуне радних места помоћних радника и сервирки.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 (шест) месеци са пуним радним временом ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.