Untitled Document

Одлука о поништењу конкурса

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о поништењу конкурса за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за 1 (једног) вишег физиотерапеута.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за лекара на специјализацији из интерне медицине.

Оглас за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за једног медицинског техничара.

Одлука о измени дела одлуке

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о измени дела одлуке о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за техничаре и сестре.

Страна 2 од 84