Untitled Document

Поново дозвољене посете хоспитализованим пацијентима

Ел. пошта Штампа

Од данас, 1. априла 2019. године, укинута је забрана посете уведена 28. јануара ове године за пацијенте који су на болничком лечењу у Клиничком центру Крагујевац.

Одлука о укидању забране посета.

 

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

Клинички центар Крагујевац расписује следеће огласе за пријем у радни однос:

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
а) 1 (један) дипломирани економиста (висока стручна спрема) ради попуне радног места дипломираног економисте за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.

Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
а) 1 (један) дипломирани грађевински инжењер (висока стручна спрема) ради попуне радног места дипломираног грађевинског инжењера за потребе Службе за техничке послове.

Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
а) 1 (један) доктор медицине ради попуне радног места доктора медицине Клинике за интерну медицину.

Оглас за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-2754 од 5. јануара 2019. године, све у вези са чланом 7. тачка 1. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС“ број 106/2018), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е


ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и то:

a) 1 (један) техничар - електроничар на хемодијализи (средња стручна спрема - електро смер) ради попуне радног места техничар - електроничар на хемодијализи Службе за техничке послове, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
b) 2 (два) мајстора одржавања (средња стручна спрема - електро смер) ради попуне радног места мајстора одржавања Службе за техничке послове, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Страна 3 од 88