Untitled Document

Коначни резултати конкурса за запошљавање

Ел. пошта Штампа

Клинички центар Крагујевац је донео одлуку о избору кандидата ради попуне радног места лекара опште медицине, као и ради попуне радног места медицински техничар / сестра, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно, на неодређено време и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Овде можете погледати oдлуку о избору кандидата у целости:

О Д Л У К А
о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом
и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца

Донација Forma Ideale за Клинички центар Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Компанија Forma Ideale, у оквиру пројекта "За живот у иделаној заједници", донирала је намештај из сопственог производног програма Клиници за психијатрију и Клиници за гинекологију и акушерство Клиничког центра Крагујевац, као и Друштву за борбу против шећерне болести у Крагујевцу, у вредности од 183.000 динара.

Опширније...

Донација Дунав осигурања Клиничком центру Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Обележавајући Дан Компаније, Дунав осигурање донирало је новчана средства Клиничком центру Крагујевац за куповину комби возила, које ће служити за превоз хране и остале потребе великог клиничког комплекса. И ове, као и претходних година, Компанија Дунав осигурање на делу је показала друштвену одговорност примерену лидеру на домаћем тржишту осигурања. Уговор о донацији потписали су: др Миленка Мила Јездимировић, генерална директорка Дунав осигурања и проф. др Слободан Обрадовић, директор Клиничког центра Крагујевaц.

Опширније...

Прелиминарни резултати конкурса за запошљавање

Ел. пошта Штампа

Клинички центар Крагујевац, ради окончања селекционог процеса по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца, и то за 10 (десет) доктора медицине, ради попуне радних места лекара опште медицине, једног дипломираног биолога и 10 (десет)  медицинских техничара, спровешће у наредном периоду следеће активности:

 

  • Национална служба за запошљавање Филијала Крагујевац извршиће психотестирање позваних кандидата - доктора медицине по прелиминарној ранг листи дана 01.06.2012.године.
  • Након обрађивања резултата тестова психотестирања, Национална служба за запошљавање обавиће разговоре са свим позваним кандидатима у року, који неће бити дужи од 10 дана од окончаног психотестирања. По достављању извештаја о резултатима психотестирања комисија Клиничког центра Крагујевац обавиће разговоре са кандидатима који су на психотесирању НСЗ добили оцену "задовољавају" и / или "делимично задовољавају".
  • Психотестирање кандидата за медицинске техничаре обавиће се дана 07.06.2012.године, а кандидата за радно место дипломираног биолога 08.06.2012.године.

За свако радно место позивани су кандидати који заузимају прва четири места на ранг листи.

Овде можете погледати прелиминарне ранг листе кандидата за радна места лекара опште медицине, дипломираног биолога и медицинског техничара:

Нове клинике у Клиничком центру Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Решењем Владе Србије (05 број 110-2898/2012 од 19. априла 2012. године), дата је сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Клиничког центра Крагујевац.

У пракси, наша здравствена установа је добила дозволу да значајно унапреди организацију здравствене делатности формирајући три нове клинике из интернистичких грана медицине и три самостална центра из домена хирургије.

Опширније...

Страна 111 од 127