Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног - вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Ургентног центра.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног - вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за неурохирургију.

Одлука о обустави конкурса

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ КОНКУРСА број 01-13293/4 од 23.12.2021. године.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

Оглас за пријем у радни однос за 4 сервирке

Оглас за пријем у радни однос за медицинске техничаре

Оглас за пријем у радни однос за лабораторијског техничара и вишег фармацеутског техничара

Оглас за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Службе за анестезију и реаниматологију.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време ради попуне радног места радника на обезбеђењу.

Страна 2 од 146