Untitled Document

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства ради попуне радних места струковног медицинског техничара и медицинског техничара општег смера.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) медицинског техничара општег смера за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једну) струковну / вишу гинеколошко акушерску медицинску сестру за потребе Клинике за гинекологију и акушерство и 1 (једног) медицинског техничара општег смера за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 10 (десет) помоћних радника - основна школа ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

Саопштење за јавност

Ел. пошта Штампа

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом ради попуне радног места магистра фармације (дипломираног фармацеута) за потребе Службе за фармацеутску здравствену делеатност.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 24 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) лекара специјалисту анестезиологије са реаниматологијом ради попуне радног места лекара специјалисте анестезиологије са реаниматологијом за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) струковног / вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за ургентну медицину и 1 (једног) медицинског техничара општег смера за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

Страна 2 од 123