Untitled Document

Обавештење о обустави конкурса

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ КОНКУРСА број 01-10058/3 од 06.10.2021. године.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 месеци ради попуне радних места РТГ техничара за потребе Службе за радиолошку дијагностику.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства ради попуне радног места РТГ техничара за потребе Службе за радиолошку дијагностику.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства ради попуне радног места струковног вишег медицинског техничара за потребе Центра за ургентну медицину.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом за: 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Службе за анестезију и реанимацију, 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за урологију Клинике за урологију, нефрологију и дијализу, 1 (једног) медицинског техничара гинеколошко акушерског смера бабица (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом за 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Службе за организацију, планирање, евалуацију и медицинску информатику.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 месеци са пуним радним временом ради попуне радног места доктора медицине за потребе Одељења неонатологије Клинике за гинекологију и акушерство Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 месеци са пуним радним временом ради попуне радног места доктора медицине за потребе Центра за дерматовенерологију Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 месеци са пуним радним временом ради попуне радних места лекара специјалисте и доктора медицине за потребе Службе за патолошко анатомску дијагностику Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом ради попуне радних места радника на обезбеђењу.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом ради попуне радног места мајстора одржавања за потребе Службе за техничке послове.

Страна 2 од 137