Untitled Document

Подршка дојењу, развојној и породичној нези новорођенчета

Ел. пошта Штампа

У оквиру Програма за подршку дојењу, развојној и породичној нези новорођенчета, креиран је упитник за здравствене раднике, којем се може приступити на линку:

https://forms.gle/QSb62XoFKVRLYoCFA

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 3 (три) референта уписа болесника - средња школска спрема ради попуне радног места референта уписа болесника за потребе Одељења фактурисања са уписом болесника Службе за правне и економско финансијске послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци због повећаног обима посла са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) референта писарнице - IV степен стручне спреме ради попуне радног места референта писарнице за потребе Службе за правне и економско финансијске послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци због повећаног обима посла са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) службеника за послове заштите, безбедности и здравља на раду (висока стручна спрема) ради попуне радног места службеника за послове заштите, безбедности и здравља на раду за потребе Одсека за безбедност и здравље на раду Одељења за правне послове Службе за правне и економско финансијске послове.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом ради попуне радних места РТГ техничара за потребе Службе за радиолошку дијагностику.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства ради попуне радних места медицинских техничара.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 месеци са пуним радним временом ради попуне радних места помоћних радника на нези болесника на осталим болничким одељењима и о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом ради попуне радног места хемијског техничара за потребе Одељења за биомедицински потпомогнуту оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за потребе Центра за дерматовенерологију.

Оглас за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 4 (четири) месеца са пуним радним временом за 15 (петнаест) помоћних радника (основна школа) и 3 (три) техничара одржавања одеће (основна школа).

Страна 2 од 109