Untitled Document

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 месеци ради попуне радног места помоћни радник на нези болесникa.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 месеци ради попуне радног места медицинског техничара.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 месеци ради попуне радног места возача.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за лекара специјалисту ургентне медицине за потребе Центра за ургентну медицину.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за два доктора медицине за потребе Клинике за пулмологију.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за лекаре.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

Мултислајсни скенер Toshiba у Клиничком центру Крагујевац поново је ван функције, због квара на напајању електричном енергијом. Датум поновног пуштања у рад биће благовремено објављен.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за медицинске техничаре.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) медицинског техничара општег смера за потребе Клинике за психијатрију.

Страна 10 од 99