Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
а) 1 (један) лекар специјалиста урологије ради попуне радног места лекара специјалисте урологије за потребе Клинике за урологију, нефрологију и дијализу;
б) 1 (један) лекар на специјализацији из педијатрије ради попуне радног места лекара на специјализацији из педијатрије за потребе Клинике за педијатрију;
в) 1 (један) лекар специјалиста из педијатрије ради попуне радног места лекара специјалисте из педијатрије за потребе Клинике за педијатрију;
г) 2 (два) лекара на специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије ради попуне радног места лекара на специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије за потребе Службе за анестезију и реанимацију;
д) 2 (два) лекара на специјализацији из абдоминалне хирургије ради попуне радног места лекара на специјализацији из абдоминалне хирургије за потребе Клинике за општу и грудну хирургију;
ђ) 1 (један) доктор медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Центра за нуклеарну медицину.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
а) 4 (четири) техничара одржавања одеће (праља) – основна школа ради попуне радног места техничара одржавања одеће (праља);
б) 2 (два) помоћна радника у здравству - основна школа ради попуне радног места помоћног радника у здравству;
в) 5 (пет) сервирки - основна школа ради попуне радног места више сервирки;
г) 1 (један) кувар - III степен стручне спреме ради попуне радног места кувара;
д) 2 (два) референта за административне послове - IV степен стручне спреме ради попуне радног места референта за административне послове Службе за правне економско - финансијске послове и Службе за техничке послове;
ђ) 1 (један) референт за административне послове - VI степен стручне спреме ради попуне радног места референта за административне послове Службе за правне и економско - финансијске послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
а) 1 (један) мајстор одржавања (средња стручна спрема - електро смер) ради попуне радног места мајстора одржавања Службе за техничке послове.

Одлука о изменама одлуке

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о изменама одлуке о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за доктора медицине Клинике за интерну медицину.

Оглас за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:

а) 2 (два) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера Службе за анестезију и реанимацију,

б) 1 (један) медицински техничар општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера Клинике за оториноларингологију,

в) 2 (два) медицинска техничара гинеколошко - акушерског смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра гинеколошко - акушерски смера Клинике за гинекологију и акушерство,

г) 1 (један) медицински техничар општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера Операционог центра,

д) 1 (један) медицински техничар општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера Клинике за неурологију,

ђ) 1 (један) помоћни радник у здравству ради попуне радног места помоћног радника у здравству Центар за урологију.

Огласи за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине Клинике за интерну медицину.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду не дуже од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за више медицинских техничара.

Страна 10 од 81