Untitled Document

Јавно надметање

Ел. пошта Штампа

Клинички центар Крагујевац расписује ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за продају расходованог материјала.

Одлука о поништењу одлуке

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о поништењу одлуке о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период од 24 месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) за 1 (једног) медицинског техничара општег смера за потребе Клинике за општу и грудну хирургију.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) за 1 (једног) вишег медицинског техничара општег смера за потребе Центра за урологију.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) за више медицинских техничара/сестара.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) доктора медицине за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) лекара специјалисту анестезиологије са реаниматологијом за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) доктора медицине за потребе Центра за неурохирургију.

Оглас за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: а) 1 (једног) вишег медицинског техничара општег смера (VI степен) за потребе Центра за ургентну медицину, б) 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Центра за пластичну хирургију, ц) 1 (једног) вишег медицинског техничара општег смера (VI степен) за потребе Клинике за инфективне болести.

Страна 10 од 104