Untitled Document

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за потребе Службе за клиничку фармакологију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за потребе Службе за патолошко анатомсу дијагностику.

Обавештење о обустави конкурса

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ КОНКУРСА

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Службе за лабораторијску дијагностику - Одсека микробиолошке лабораторије и 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Службе за снабдевање крвљу и крвним продуктима.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 3 (три) радника на обезбеђењу (средња стручна спрема).

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


Страна 10 од 116