Untitled Document

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом ради попуне радног места 1 (једног) техничара одржавања информационих система за потребе Службе за правне и економско финансијске послове.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом ради попуне радног места 1 (једног) дактилографа за потребе Центра за онкологију и радиотерапију.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 1 (једног) мајстора одржавања (средња стручна спрема - електро смер) ради попуне радног места мајстора одржавања Службе за техничке послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом за 4 (четири) сервирке - основна школа ради попуне радног места сервирке за потребе Одељења за исхрану болесника Службе за техничке послове.

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства за медицинске техничаре.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време за медицинске, педијатријске и фармацеутске техничаре.

Страна 10 од 137