Untitled Document

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом ради попуне радних места помоћних радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца ради попуне радног места мастер економисте - менаџера у области "Економија и управљање у предузећима здравствене заштите" за потребе Службе за правне и економско финансијске послове.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом ради попуне радног места хемијског техничара - техничара за биотехнологију.

Оглас за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Центра за нефрологију и дијализу Клинике за урологију, нефрологију и дијализу, 2 (два) медицинска техничара општег смера (IV степен) за потребе Центра за ургентну медицину и 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 18 месеци ради попуне радних места медицинских техничара.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства ради попуне радног места медицинског техничара за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију.

Страна 10 од 123