Untitled Document

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време ради попуне радних места помоћних радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време ради попуне радног места техничара одржавања одеће (праља).

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

Одлука о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време ради попуне радног места дипломираног правника за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове

Измена одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ о избору кандидата ради попуне радног места техничара одржавања информационх система за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос ради попуне радног места 1 (једног) техничара одржавања информационих система за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

Одлука о избору кандидата ради попуне радног места опертатера у контакт центру

Одлука о избору кандидата ради попуне радног места програмера-инжињера

Одлука о избору кандидата ради попуне радног места вишег физиотерапеута за потребе Клинике за пулмологију

Одлука о избору кандидата ради попуне радног места мајстора одржавања за потребе Службе за техничке послове

Одлука о избору кандидата ради попуне радног места дипломираног физичара за потребе Службе за радиолошку дијагностику

Одлука о избору кандидата ради попуне радног места 2 (два) дактилографа за потребе Центра за онкологију и радиотерапију

Одлука о избору кандидата ради попуне радних места медицинских техничара до повратка запослених са дужег одсуства

Допуна одлуке о избору кандидата ради попуне радних места медицинских техничара до повратка запослених са дужег одсуства

Страна 9 од 109