Untitled Document

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом ради попуне радног места 1 (једног) радника на обезбеђењу са лиценцом за вршење специјалистичких послова службеника обезбеђења са оружијем.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом ради попуне радног места 1 (једног) радника на обезбеђењу.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 месеци са пуним радним временом ради попуне радних места 2 (два) доктора медицине за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 месеци ради попуне радног места сервирке.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 месеци ради попуне радних места помоћних радника.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом ради попуне радног места 1 (једног) лекара специјалисте за потребе Клинике за психијатрију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 месеци са пуним радним временом ради попуне радних места 2 (два) биолога за потребе Одсека цитогенетске дијагностике Клинике за гинекологију и акушерство.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом ради попуне радног места 1 (једног) доктора медицине за потребе Центра за нефрологију.

Оглас за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених за дужег одсуства са пуним радним временом за медицинске техничаре.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом ради попуне радног места 1 (једног) доктора медицине за потребе Клинике за хематологију.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом ради попуне радног места 1 (једног) дипломираног физичара за потребе Службе за радиолошку дијагностику.

Страна 9 од 137