Untitled Document

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом ради попуне радних места РТГ техничара за потребе Службе за радиолошку дијагностику.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства ради попуне радних места медицинских техничара.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 месеци са пуним радним временом ради попуне радних места помоћних радника на нези болесника на осталим болничким одељењима и о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом ради попуне радног места хемијског техничара за потребе Одељења за биомедицински потпомогнуту оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за потребе Центра за дерматовенерологију.

Оглас за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 4 (четири) месеца са пуним радним временом за 15 (петнаест) помоћних радника (основна школа) и 3 (три) техничара одржавања одеће (основна школа).

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за радно место мајстор одржавања (електро смер) за потребе Службе за техничке послове.

Обавештење о обустави конкурса

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ КОНКУРСА

Страна 9 од 116