Untitled Document

Оглас за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за медицинске техничаре.

Превентивни прегледи у децембру

Ел. пошта Штампа

Одлуком Министарства здравља Републике Србије, превентивни прегледи становништва у Клиничком центру Крагујевац у децембру, обављаће се у недељу, 22. децембра 2019. године, у периоду од 08:00 до 16:00 часова, по следећем распореду:

- Ултразвучни прегледи абдомена обављаће се у Служби за радиолошку дијагностику и на Хируршкој поликлиници Клиничког центра Крагујевац и у Дому здравља Крагујевац у Служби за специјалистичко-консултативну делатност, у улици Змај Јовина бб.

- Превентивни кардиолошки прегледи са ЕКГ и мерењем тензије, биће обављани у просторијама Поликлиничке службе Клинике за интерну медицину Клиничког центра Крагујевац и у Дому здравља Крагујевац у Служби за специјалистичко-консултативну делатност, у улици Змај Јовина бб.

- Узорковање тумор маркера (СЕА и Са19-9) обављаће се у Хируршкој поликлиници Клиничког центра Крагујевац.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ОГЛАСА

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ОГЛАСА за пријем у радни однос на одређено време за једног медицинског техничара општег смера

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ за радно место: један мастер економиста-менаџер у области „Економија и управљање у предузећима здравствене заштите“

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ за радна места: 1 (један) лекар специјалиста педијатрије и 1 (један) доктор медицине

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС за радно место: 1 (један) доктор медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Службе за снабдевање крвљу и крвним продуктима

 

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци ради попуне радног места мајстора одржавања Службе за техничке послове.

Страна 9 од 99