Untitled Document

Одлуке о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за доктора медицине за потребе Центра за реуматологију, алергологију и имунологију Клинике за интерну медицину.

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за доктора медицине за потребе Клинике за психијатрију.

Оглас за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-3769 од 25. марта 2019. године, све у вези са чланом 7. тачка 1. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС“ број 106/2018), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е


ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 месеци са пуним радним временом и то за:

а) 42 (четрдесетдва) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема),
б) 3 (три) медицинска техничара гинеколошко - акушерског смера (средња стручна спрема),
в) 9 (девет) медицинских техничара педијатријског смера,
г) 4 (четири) медицинска техничара лабораторијског смера (средња стручна спрема),
д) 6 (шест) виша медицинска техничара - општег смера,
ђ) 1 (један) виши радиолошки техничар.

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Превентивни прегледи у априлу

Ел. пошта Штампа

Одлуком Министарства здравља Републике Србије, мајски превентивни прегледи становништва у Клиничком центру Крагујевац, обављаће се у недељу, 7. априла 2019. године, у периоду од 08:00 до 16:00 часова, по следећем распореду:

- Превентивни оториноларинголошки прегледи обављаће се у Кабинету за аудиологију и вестибулологију при пријемно - поликлиничко - дијагностичком одељењу Клинике за оториноларингологију Клиничког центра Крагујевац.

- Превентивни интернистички прегледи са ЕКГ - ом, мерењем притиска и гликемије, биће обављани у просторијама Поликлиничке службе Клинике за интерну медицину Клиничког центра Крагујевац.

Страна 2 од 88