Untitled Document

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

OДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 2 (два) дипломирана фармацеута, 2 (два) лекара специјалисте и 2 (два) доктора медицине.

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКA o избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 5 (пет) мајстора на одржавању.

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКA o избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 3 (три) техничара одржавања информационих система и технологија и 1 (једног) радника на обезбеђењу.

Превентивни уролошки прегледи

Ел. пошта Штампа

У складу са иницијативом Министарства здравља Републике Србије, у здравственим установама у Србији обављаће се следеће недеље превентивни уролошки прегледи за мушку популацију.

Клинички центар Крагујевац организоваће превентивне улорошке прегледе од понедељка 19.11.2018. до петка 23.11.2018. године у терминима од 08:00 до 20:00 часова у Уролошкој амбуланти Клинике за урологију, нефрологију и дијализу Клиничког центра Крагујевац.

Министарство здравља Републике Србије, у сарадњи са еминентним стручњацима из области урологије, проценило је да је потребно стављати акценат на овакве активности, које су несумњиво јефтиније од активног лечења.

Иначе, током месеца новембра, у бројним земљама се практикује манифестација под називом "Мовембар" која има за циљ да повећа медицинску просвећеност мушке популације, првенствено због раног препознавања и лечења карцинома простате и тестиса.

Страна 2 од 79