Untitled Document

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Одлука о делимичном поништењу Конкурса за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

На основу члана 24. став 1. тачка 10. Статута Клиничког центра Крагујевац, в. д. директора Клиничког центра Крагујевац, доноси

ОДЛУКУ
о поништењу Конкурса за пријем у радни однос на
неодређено време са пуним радним временом

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Бесплатни превентивни прегледи становништва у Клиничком центру Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Трећа у низу акција бесплатних превентивних прегледа, које је покренуло Министарство здравља Републике Србије, биће организована у недељу, 19. новембра 2017. године, у времену од 8:00 до 16:00 часова у Клиничком центру Крагујевац, по следећем распореду:

Превентивни радиолошки прегледи са ултразвучним прегледом абдомена, биће обављани у просторијама Службе за радиолошку дијагностику Клиничког центра Крагујевац.

Превентивни онколошки и онко - хируршки прегледи дојке, обављаће се у амбулантама хируршке поликлинике Клиничког центра Крагујевац.

Превентивни интернистички прегледи: ЕКГ, гликемија и мерење крвног притиска, биће организовани у просторијама Поликлиничке службе Клинике за интерну медицину Клиничког центра Крагујевац.

Превентивни ендокринолошки прегледи штитасте жлезде, хормонални статус, ултразвук штитасте жлезде и хормони TSH и FT4, виће обављани у простору Поликлиничке службе Клинике за интерну медицину Клиничког центра Крагујевац.

Страна 2 од 64