Untitled Document

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

Клинички центар Крагујевац није са предузећем Medis Pharma и Care Direct потписивао уговоре чији је предмет било сачињавање тзв. "евиденције породиља", нити је са поменутим предузећима, као ни са другим предузећима закључивао уговоре чији је предмет достављање података о породиљама.

Успешан почетак донаторске акције Клинике за педијатрију

Ел. пошта Штампа

Крагујевачка компанија за развој софтвера Emisia Consulting, симболично је уручила чек у вредности од 1.000 евра Клиници за педијатрију Клиничког центра Крагујевац, као први донатор који се одазвао позиву за прикупљање средстава за реновирање и набавку потребне опреме за клинику која лечи најмлађе пацијенте.

"Веома смо захвални компанији Emisia Consulting на донацији. Посебно што је уследила на самом почетку наше донаторске акције и надамо се да ће и остале фирме и компаније из Крагујевца и окружења следити њихов пример. Жеља нам је да најмлађим пацијентима Клиничког центра Крагујевац, пружимо што је могуће више, квалитетније услове и лечење на нашој клиници", истакла је проф. др Јасмина Кнежевић, директорка Клинике за педијатрију.

Опширније...

Одлука о избору кандидата - медицинског техничара општег смера за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Статута Клиничког центра Крагујевац, а у вези са чланом 9. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 1/2015) и Одлуке о потреби заснивања радног односа број 01‐10359 од 16.08.2016. године в. д. директора доноси

 

О Д Л У К У
o избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са
пуним радним временом и пробним радом утрајању од 3 (три) месеца

Одлука о избору кандидата - вишег радиолошког техничара за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Статута Клиничког центра Крагујевац, а у вези са чланом 9. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 1/2015) и Одлуке о потреби заснивања радног односа број 01‐10359 од 16.08.2016. године в. д. директора доноси

 

О Д Л У К У
o избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са
пуним радним временом и пробним радом утрајању од 3 (три) месеца

Страна 10 од 62