Untitled Document

Мајски бесплатни превентивни прегледи

Ел. пошта Штампа

Одлуком Министарства здравља Републике Србије, мајски превентивни прегледи становништва у Клиничком центру Крагујевац, обављаће се у недељу, 20. маја 2018. године, у периоду од 08:00 до 16:00 часова, по следећем распореду:

- Превентивни прегледи дерматовенеролога и пластичних хирурга - превенција малигног меланома, обављаће се у амбулантама хируршке поликлинике Клиничког центра Крагујевац.
- Превентивни интернистички прегледи са ЕКГ-ом, мерењем притиска, гликемије, триглицерида и холестерола, биће обављани у просторијама Поликлиничке службе Клинике за интерну медицину Клиничког центра Крагујевац.

Ванредни режим рада операционог блока - обавештење

Ел. пошта Штампа

Након хаваријског пробијања воде услед временских непогода, које су се догодиле претходни дан, дошло је до отказивања рада појединих операционих сала Операционог блока Клиничког центра Крагујевац.

У току је интезивна санација и поправка штете.

После законски обавезних епидемиолошких поступака, поједине операционе сале ће наставити са радом.

Остале операционе сале у Операционом блоку и сале у Ургентном центру Клиничког центра Крагујевац, раде под нормалним режимом са појачаним интезитетом.

Пацијенти који су били планирани за операције у току ове недеље, биће сукцесивно позивани за оперативни програм након санације поплављених сала, у току следеће недеље.

Оглас за пријем немедицинских радника у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-5071 од 4. маја 2018. године, а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС“ број 1 / 2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е


ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом за:

a) 7 (седам) помоћних радника у здравству - основна школа,
б) 5 (пет) сервирки - основна школа,
в) 1 (један) кувар - III степен стручне спреме,
г) 3 (три) референта за административне послове - IV степен стручне спреме,
д) 1 (један) референт за административне послове - VI степен стручне спреме из области менаџмента.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о избору кандидата.

Страна 10 од 79