Untitled Document

Забрањене посете пацијентима

Ел. пошта Штампа

У Клиничком центру Крагујевац, од петка, 26. јануара 2018. године, биће забрањене посете пацијентима, који су на хоспиталном лечењу у свим клиникама, центрима и здравственим службама установе, ради превенције и контроле ширења респираторних инфекција.

Одлука о избору фармацеутског и медицинских техничара за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за фармацеутског и медицинске техничаре.

Одлука о избору дипломираног правника за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радног места дипломираног правника за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.

Оглас за пријем дипломираног правника у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: 51 број: 112 - 10386 / 2017 од 25. октобра 2017. године, као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01 - 13511 од 27. децембра 2017. године, све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС“ број 1 / 2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 1 (једаног) дипломираног правника (висока стручна спрема) ради попуне радног места дипломираног правника за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.

Страна 10 од 74