Untitled Document

Реконструкција Ургентног центра и Центра за анестезију и реанимацију

Ел. пошта Штампа

Због почетка радова у оквиру планиране реконструкције Центра за ургентну медицину и Центра за анестезију и реанимацију Клиничког центра Крагујевац, наша здравствена установа ће од 9. јуна 2014. године радити смањеним капацитетом.

То укључује редуковање елективног оперативног програма и смањење пријема пацијената из других  здравствених установа из региона до завршетка реконструкције, о чему ћемо благовремено информисати јавност.

Конкурс за избор и именовање заменика директора Клиничког центра Крагујевац

Ел. пошта Штампа

На основу члана 130. став 2. у вези са чл. 132. и 133. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС" бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11 и 119/12) и члана 26. ст. 1. тачка 8. Статута Kлиничког центра Крагујевац

 

УПРАВНИ ОДБОР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ
расписује
КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ
- за мандатни период од 4 године -

Конкурс је објављен у дневном листу "Политика" дана 29.05.2014. године.

Запослење инжењера, информатичара и службеника

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке директора Клиничког центра Крагујевац број 01-5053 од 20. маја 2014. године и члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС" број 36/2010), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 12 (ДВАНАЕСТ)
МЕСЕЦИ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

На основу одредаба члана 24. ст. 1. тачка 4. Статута Клиничког центра Крагујевац у вези члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС" број 36/2010) Директор доноси

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа на одређено време до 12 (дванаест) месеци

са пуним радним временом од четрдесет часова недељно

Запослење доктора медицине и психолога

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке директора Клиничког центра Крагујевац број 01-5053 од 20. маја 2014. године и члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС" број 36/2010), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО 12 (ДВАНАЕСТ)
МЕСЕЦИ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ

На основу одредаба члана 24. ст. 1. тачка 4. Статута Клиничког центра Крагујевац у вези члана 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС" број 36/2010) Директор доноси

ОДЛУКУ
о потреби заснивања радног односа

Страна 71 од 98