Untitled Document

Оглас за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 4 (четири) лабораторијска техничара, 2 (два) педијатријска техничара и 18 (осамнаест) медицинских техничара општег смера.

Допуна одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ДОПУНА ОДЛУКЕ о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 месеци ради попуне радних места медицинских техничара.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 месеци ради попуне радних места медицинских техничара.

Оглас за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених за дужег одсуства за медицинске техничаре.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време ради попуне радних места помоћних радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

Страна 8 од 109