Untitled Document

Информација за јавност

Ел. пошта Штампа

У вези са информацијама које су се појавиле у медијима и на друштвеним мрежама, најоштрије демантујемо да операционе сале Клиничког центра Крагујевац нису у функцији.

Након обилних падавина 14.06.2018. дошло је до продирања кишнице у ходнику испред операционе сале број 1. Након примењених епидемиолошких мера, операционе сале су поново у функцији.

Операциони програм се од понедељка, 18.06.2018. одвија по уобичајеном режиму рада. За време викенда 16. и 17.06.2018., операционе сале у Операционом блоку ће се користити у зависности од потреба ургентних пацијената.

На овај начин најоштрије протестујемо због пласирања дезинформација и лажних вести које круже медијима и друштвеним мрежама.

Одлука о избору немедицинских радника за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКA o избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Оглас за пријем медицинских техничара у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: 51 број: 112-2838/2018 од 27. марта 2018. године и 51 број: 112-3878/2018 од 25. априла 2018. године, као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-5970 од 23. маја 2018. године, све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време 29 медицинских техничара са пуним радним временом:

a) 2 (два) виша радиолошка техничара,
б) 1 (један) физиотерапеут,
в) 4 (четири) виша медицинска техничара општег смера,
г) 20 (двадесет) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема),
д) 2 (два) медицинска техничара лабораторијски смер (средња стручна спрема).

Обавештење - Координација трансфера пацијената из болница из региона у Клинички центар Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Обавештавамо све здравствене установе из региона који својим специјалистичким услугама покрива Клинички центар Крагујевац, да убудуће имају обавезу да телефонски најаве трансфер својих пацијената на хоспитално лечење у Ургентни центар Клиничког центра Крагујевац.

У зависности од природе болести пацијената, здравствене установе су у обавези да позову на један од следећих бројева телефона и најаве трансфер болесника:

  • Хитна хируршка амбуланта Ургентног центра: 034 50 51 13;
  • Хитна интернистичка амбуланта Ургентног центра: 034 50 50 99;
  • Хитна неуролошка амбуланта Ургентног центра: 034 50 51 12;
  • Хитна ортопедска амбуланта Ургентног центра: 034 50 51 38;
  • Надзорни техничар у хоспиталу Ургентног центра: 064 806 51 43;
  • Надзорни техничар на пријему болесника: 064 806 54 05.

Страна 9 од 79