Untitled Document

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Одлука о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајанју од 3 (три месеца).

Одлука о поништењу Конкурса за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о поништењу Конкурса за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за 2 (два) медицинска техничара општег смера

Одлука о поништењу Конкурса за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о поништењу Конкурса за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за 1 (једног) доктора медицине

Страна 9 од 97