Untitled Document

Председник Србије Александар Вучић обишао Центар за вантелесну оплодњу Клиничког центра Крагујевац

Ел. пошта Штампа

"Веома сам срећан што сам данас у Крагујевцу и у Центру за вантелесну оплодњу. Ово је нешто лепо и најлепше што неко неком може да поклони у Србији.", рекао је председник Вучић, наглашавајући да су деца најважнија и да је све, шта год се уради у економији и политици, осуђено на пропаст, уколико се не промени демографска политика и не повећа број становника.

"Морамо да водимо рачуна о деци, јер нећемо да имамо економију. Просечна старост становништа, на пример, у Турској је 27, а код нас 44 године. Имамо читаву генерацију људи, радника, ученика мање. Ако не будемо разумели да су нам деца важнија од свега, џабе све што друго радимо и што кукамо и тражимо разлоге у неком другом. Ево прилике за многе брачне парове, и не само брачне, већ и све парове који желе децу у Шумадији и ширем региону да дођу и да направе оно што је велика ствар, не само за њихове породице, већ и за  целу нашу земљу. Зато сам веома срећан што је Фонадија Драгице Николић уложила огроман новац и велико хвала на томе," додао је председник Вучић.

Опширније...

Одлукa о исправци Одлуке

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о исправци Одлуке број 01 - 7024 од 19.07.2017. године.

Одлуке о пријему кандидата у радни однос и Одлука о делимичном поништењу Конкурса

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за двадесет доктора медицине и једног дипломираног физичара.

ОДЛУКА о пријему у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за: осам виших радиолошких техничара, три виша медицинска техничара општег смера, двадесет четири медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема), четири медицинска техничара гинеколошко - акушерског смера (средња стручна спрема) и једног медицинског техничара педијатријског смера (средња стручна спрема).

ОДЛУКА о поништењу Конкурса за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за доктора медицине за потребе Клинике за дечију хирургију.

Оглас за пријем лекара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и то: 51 број 112-11219/2016-1 од 24. новембра 2016. године, 51 број 112-1733/2017 од 27. фебруара 2017. године и 51 број 3929/2017 од 5. маја 2017. године, као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-4168 од 12. маја 2017. године, све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за:
a) 20 (двадесет) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине,
б) 1 (један) дипломирани физичар ради попуне радног места дипломираног физичара за потребе Центра за онкологију и радиологију.

Страна 9 од 67