Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

Клинички центар Крагујевац расписује следеће огласе за пријем у радни однос:

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
а) 1 (један) дипломирани економиста (висока стручна спрема) ради попуне радног места дипломираног економисте за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.

Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
а) 1 (један) дипломирани грађевински инжењер (висока стручна спрема) ради попуне радног места дипломираног грађевинског инжењера за потребе Службе за техничке послове.

Оглас за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
а) 1 (један) доктор медицине ради попуне радног места доктора медицине Клинике за интерну медицину.

Оглас за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-2754 од 5. јануара 2019. године, све у вези са чланом 7. тачка 1. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС“ број 106/2018), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е


ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и то:

a) 1 (један) техничар - електроничар на хемодијализи (средња стручна спрема - електро смер) ради попуне радног места техничар - електроничар на хемодијализи Службе за техничке послове, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца;
b) 2 (два) мајстора одржавања (средња стручна спрема - електро смер) ради попуне радног места мајстора одржавања Службе за техничке послове, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: 51 број: 112-10323/2018 од 29. октобра 2018. године и 51 број: 112-655/2019 од 25. јануара 2019. године као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-2856 од 7. марта 2019. године, све у вези са чланом 7. тачка 1. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 106/2018), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и то:

a) 14 (четрнаест) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

Поводом дописа упућеног Управи Клиничког центра Крагујевац у коме се указује на извесни снимак објављен у јавности, на коме је приказано наводно извршење противправне радње лица за које се претпоставља да је запослено на Клиници за психијатрију, обавештавамо јавност да је сваки грађанин који има сазнања да је извршена противправна радња у обавези да о томе обавести надлежне државне органе.

Овом приликом указујемо на претпоставку невиности као и да Клинички центар Крагујевац као послодавац не може да предузима било какве мере према запосленима на основу објава на друштвеним мрежама које нису процесуиране и доказане пред надлежним државним органима.

Клинички центар Крагујевац у оваквим и сличним ситуацијама поступа искључиво на основу одлука надлежних државних органа (правноснажних судских пресуда).

Овом приликом апелујемо да свако стављање Клиничког центра Крагујевац у контекст спорног снимка, као и квалификација његовог рада кроз поменути догађај, штети интересима и угледу здравствене установе, те уколико спорни снимак буде употребљен за те намене, управа установе ће предузети одговарајуће мере за заштиту њених интереса.

Страна 9 од 93