Untitled Document

Бесплатни превентивни прегледи у фебруару

Ел. пошта Штампа

Одлуком Министарства здравља Републике Србије, у недељу, 25. фебруара 2018. године, у Клиничком центру Крагујевац, обављаће се превентивни здравствени прегледи становништва, у периоду од 08:00 до 16:00 часова, по следећем распореду:

- Превентивни офталмолошки прегледи, обављаће се у амбулантама Клинике за офталмологију Клиничког центра Крагујевац.
- Превентивни уролошки прегледи биће обављани у амбулантама Клинике за урологију, нефрологију и дијализу здравствене установе.
- Превентивни гинеколошки прегледи, обављаће се у амбулантама Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Крагујевац.
- Превентивни интернистички и кардиолошки прегледи са ЕКГ-ом, гликемијом и мерењем притиска, биће обављани у просторијама Поликлиничке службе Клинике за интерну медицину.

У оквиру специјалистичких уролошких и гинеколошких прегледа, у складу са дијагнозом и препоруком лекара специјалисте, биће омогућено да се раде и следећи тумор маркери: Ca 125, PSA, free PSA.

Информација за јавност

Ел. пошта Штампа

У склопу редовне финансијске контроле пословања свих организационих јединица Клиничког центра Крагујевац, утврђено је да постоји проблем наплате партиципације у једној организационој једници установе. Будући да је такво понашање недопустиво, Клинички центар Крагујевац поднео је кривичну пријаву против Д.Ђ. крајем 2017. године. Остале активности, у надлежности су Тужилаштва и Полицијске управе Крагујевац.

Одлука о избору дипломираног физичара за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радног места дипломираног физичара за потребе Центра за онкологију и радиологију.

Бесплатни превентивни прегледи у јануару

Ел. пошта Штампа

Одлуком Министарства здравља Републике Србије, у недељу, 28. јануара 2018. године, у Клиничком центру Крагујевац, обављаће се превентивни онколошки и хируршки прегледи, у периоду од 08:00 до 16:00 часова, по следећем распореду:

- Превентивни радиолошки прегледи са ултразвучним прегледом абдомена, ултразвуком дојке и мамографијом, обављаће се у просторијама Службе за радиолошку дијагностику Клиничког центра Крагујевац.

- Превентивни хируршки прегледи са анализом СЕА, СА 19-9 (туморски маркери гастроинтестиналног тракта) биће обављани у амбулантама хируршке поликлинике здравствене установе.

- Превентивни онколошки и хируршки прегледи дојке, обављаће се у амбулантама хируршке поликлинике Клиничког центра Крагујевац.

Страна 9 од 74