Untitled Document

Оглас за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-14186/2015 од 29. децембра 2015. године, као и Одлукe директора Клиничког центра Крагујевац број 01-1835 од 12. фебруара 2016. године, а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Стручни семинар поводом Светског дана бубрега

Ел. пошта Штампа

У организацији Факултета медицинских наука и Клинике за урологију и нефрологију Клиничког центра Крагујевац, 12. марта 2016. године, биће одржан семинар континуиране медицинске едукације поводом Светског дана бубрега, на тему: Трудноћа и бубрег у клиничкој пракси. О свим детаљима, месту и времену одржавања семинара, предавачима и ужим стручним темама, које ће бити на програму семинара, можете се информисати овде.

Анализа пословања Клиничког центра Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Упоредном анализом пословања Клиничког центра Крагујевац, од ступања на дужност вршиоца дужности директора, проф. др Предрага Саздановића (пресек од 30. септембра 2015. године до 31. децембра 2015. године), урађеном на основу пописа, усвојеног на седници Управног одбора, 29. јануара 2016. године, закључено је да су укупне обавезе Клиничког центра Крагујевац у том тромесечном периоду смањене за 20,82 одсто, односно, са 1.103.757.777,40 динара на дан 30.09.2015. године, на 873.979.658,75 динара 31.12. 2015. године, што је смањење за 229.778.118,65 динара. Истовремено, повећан је обим здравствених услуга, посебно у областима радиолошке дијагностике, брахитерапије, интервентне кардиологије, неонатологије, ортопедије и трауматологије.

Комплетну упоредну анализу пословања за последња три месеца 2015. године, можете погледати овде.

Конкурс за избор и именовање директора Клиничког центра Крагујевац

Ел. пошта Штампа

На основу чл. 132. и чл. 133. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС" бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 26. ст. 1. тачка 8. Статута Клиничког центра Крагујевац

УПРАВНИ ОДБОР КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ
расписује
КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА КРАГУЈЕВАЦ
- за мандатни период од 4 године -

Конкурс је објављен у дневном листу "Политика" дана 02.02.2016. године.

Књиге за најмлађе пацијенте за Светог Саву

Ел. пошта Штампа

Поводом Светог Саве, празника посвећеног родоначелнику српске духовности и културе, који се обележава и као школска слава, удружење "Бирам Крагујевац" организовало је акцију прикупљања књига за најмлађе пацијенте Клиничког центра Крагујевац. Књиге су дароване библиотеци Клинике за педијатрију, а уз жеље за брзо оздрављење, најмлађи члан удружења "Бирам Крагујевац", позвао је своје вршњаке, који су тренутно на лечењу, да читају књиге и тако на најлепши начин прекрате време проведено болници.

Страна 61 од 98