Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за лекаре.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за техничаре.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за техничаре и помоћне раднике.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 18 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за техничаре и физиотерапеута.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за техничара.

Одлука о поништењу конкурса

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о поништењу конкурса за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за 1 (једног) медицинског техничара општег смера.

Одлука о измени одлуке

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о измени одлуке о избору кандидата.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за лекаре.

Информација за јавност

Ел. пошта Штампа

Клинички центар Крагујевац је до сада, у 2019. години имао око 20 дијагностикованих можданих смрти. Од тог броја, подобност органа за донирање, утврђена је код пет пацијената.

Након сагласности породице, експлантациона хирургија је спроведена код два пацијента. У оба случаја, експлантација органа је обављена у Клиничком центру Крагујевац, у сарадњи са трансплантационим тимом Клиничког центра Србије.

Страна 7 од 87