Untitled Document

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом на период од 12 (дванаест) месеци за 2 (два) медицинска техничара гинеколошко - акушерског смера Клинике за гинекологију и акушерство.

Лице за заштиту података о личности

Ел. пошта Штампа

Одлуком в. д. директора Клиничког центра Крагујевац, одређено је лице за заштиту података о личности у здравственој установи, као и његова права и обавезе у вези са обављањем послова заштите података о личности у складу са Законом о заштити података о личности.

Лице за заштиту података о личности у КЦК је Катарина Новчић, дипл. правник, шеф Одсека за нормативне послове Службе за правне и економско финансијске послове.

Контакт подаци:

  • телефон: 064 806 53 65,
  • електронска адреса: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Информација за јавност

Ел. пошта Штампа

Настављајући континуирану акцију антикоруптивних мера у Клиничком центру Крагујевац, под ревизијом су све јавне набавке у установи, а нарочито оне које захтевају сарадњу спољних стручних лица, уз строго поштовање процедуре предвиђене Законом о јавним набавкама, подзаконским актима као и свим другим прописима који регулишу поступке јавних набавки.

Додатном контролом обухваћени су сви покренути поступци јавних набавки добара, услуга и радова, као и поступци чије је покретање планирано у наредном периоду. Контрола обухвата све фазе поступка почев од начина планирања набавки (критеријуме, правила и начин одређивања предмета јавне набавке и процењене вредности, ...), спровођења јавних набавки све до фазе извршења уговора о јавној набавци.

Наведене мере предузимају се као опште мере за спречавање корупције и сукоба интереса, како не би дошло до корупције у планирању јавних набавки, у поступку јавне набавке или током извршења уговора о јавној набавци, све у циљу правовременог откривања, отклањања или умањења штетних последица корупције.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за медицинске техничаре/сестре општег смера.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 18 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за вишег физиотерапеута.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Клинике за општу и грудну хирургију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) вишег физиотерапеута ради попуне радног места вишег физиотерапеута Клинике за пулмологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) комерцијалисту (средња стручна спрема - економска струка) ради попуне радног места комерцијалисте Одељења јавних набавки Службе за правне и економско финансијске послове.

Страна 7 од 92