Untitled Document

Поништен конкурс за пријем лекара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу члана 24. став 1. тачка 10. Статута Клиничког центра Крагујевац, в. д. директора Клиничког центра Крагујевац, доноси

ОДЛУКУ
о поништењу Конкурса за пријем у радни однос на
неодређено време са пуним радним временом

Министар здравља у Клиничком центру Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Министар здравља асист. др Златибор Лончар обишао је радове на изградњи објекта за нове линеарне акцелараторе у Клиничком центру Крагујевац, неопходне за зрачење онколошких болесника.

За изградњу бункера у Клиничком центру Крагујевац и набавку новог зрачног апарата и ЦТ симулатора, Влада Републике Србије издвојила је преко 220 милиона динара. Министар здравља, апеловао је на извођаче да убрзају радове, јер ће у противном плаћати пенале за сваки дан кашњења.

Опширније...

Оглас за пријем лекара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-646/2016-1 од 09. фебруара 2016. године, као и Одлукe директора Клиничког центра Крагујевац број 01-4307 од 05. априла 2016. године, а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Текст Одлуке о потреби пријема лекара у радни однос можете погледати овде.

Саопштење вршиоца дужности директора Клиничког центра Крагујевац у вези са писањем дневног листа Курир

Ел. пошта Штампа

С обзиром на рестриктивност, на које нас обавезују Закон о заштити права пацијената и Закон о заштити података о личности, можемо да пружимо информацију следеће садржине:

Основна болест Д. К. представља хронично стање болести срчаних залистака, због које је правовремено предложен оперативни захват, који је пацијент одбио.

Д. К. (1944), јавио се 25. фебруара 2016. године, у поподневним сатима, на преглед на Клинику за пулмологију Клиничког центра Крагујевац, услед погоршања основне болести. Специјалиста пулмолог је после прегледа упутио пацијента у Ургентни центар Клиничког центра Крагујевац, на додатна испитивања и консултацију кардиолога.

Опширније...

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу члана 24. ст. 1. тачка 4. Статута Клиничког центра Крагујевац, а у вези са чланом 9. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 1/2015) и Одлуке о потреби заснивања радног односа број 01‐1835 од 12.02.2016. године в. д. директора доноси

 

О Д Л У К У
o избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом утрајању од 3 (три) месеца

Страна 60 од 98