Untitled Document

Оглас за пријем лекара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-646/2016-1 од 09. фебруара 2016. године, као и Одлука директора Клиничког центра Крагујевац број 01-7261/1 од 30. маја 2016. године, а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1 / 2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Текст Одлуке о потреби пријема лекара у радни однос можете погледати овде.

Поништен конкурс за пријем лекара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу члана 24. став 1. тачка 10. Статута Клиничког центра Крагујевац, в. д. директора Клиничког центра Крагујевац, доноси

ОДЛУКУ
о поништењу Конкурса за пријем у радни однос на
неодређено време са пуним радним временом

Оглас за пријем медицинских техничара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-646/2016-1 од 9. фебруара 2016. године, као и Одлука директора Клиничког центра Крагујевац број 01-5958 од 5. маја 2016. године, а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

 

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Текст Одлуке о потреби пријема медицинских техничара у радни однос можете погледати овде.

Оглас за пријем лекара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-646/2016-1 од 09. фебруара 2016. године, као и Одлука директора Клиничког центра Крагујевац број 01-5957 од 5. маја 2016. године, а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е


ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Текст Одлуке о потреби пријема лекара у радни однос можете погледати овде.

Признање проф. Слободану Јанковићу

Ел. пошта Штампа

Проф. др Слободан Јанковић, начелник Службе за клиничку фармакологију Клиничог центра Крагујевац и редовни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, добитник је признања за научно - истраживачки рад, које му је доделило Српско лекарско друштво, у оквиру свечаности обележавања Ђурђевдана, славе Друштва.

Колектив Клиничког центра Крагујевац, честита проф. др Слободану Јанковићу на признању.

Страна 58 од 98