Untitled Document

Дигитални дермоскоп уручен Центру за дерматовенерологију

Ел. пошта Штампа

У оквиру акције за рано откривање рака коже "Преглед за све", коју организују Eucerin Srbija и Фонд Б 92 уз подршку Министарства здравља Републике Србије, Клиничком центру Крагујевац дониран је дигитални дермоскоп.

Нови, савремени апарат, омогућиће лекарима Центра за дерматовенерологију наше установе, најбоље услове за обављање редовних прегледа и праћење потенцијално опасних промена на кожи пацијената.

У Центру за дерматовенерологију Клиничког центра Крагујевац, дневно се обави око 90 специјалистичких прегледа свих врста, а до сада Центар није имао дигитални дермоскоп. На специјалистичке прегледе у Центар за дерматовенерологију, упућују се пацијенти са ширег подручја централне Србије, из Шумадијског, Поморавског, Моравичког, Рашког, Расинског и Златиборског округа, у којем живи преко два милиона становника.

Опширније...

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Статута Клиничког центра Крагујевац, а у вези са чланом 9. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 1/2015) и Одлуке о потреби заснивања радног односа број 01‐7261/1 од 30.05.2016. године в. д. директора доноси

 

О Д Л У К У
o избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са
пуним радним временом и пробним радом утрајању од 3 (три) месеца

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу члана 24. ст. 1. тачка 4. Статута Клиничког центра Крагујевац, а у вези са чланом 9. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 1/2015) и Одлуке о потреби заснивања радног односа број 01‐1835 од 12.02.2016. године в. д. директора доноси

 

О Д Л У К У
o избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са
пуним радним временом и пробним радом утрајању од 3(три) месеца

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу члана 24. став 1. тачка 4. Статута Клиничког центра Крагујевац, а у вези са чланом 9. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 1/2015) и Одлуке о потреби заснивања радног односа број 01‐1835 од 12.02.2016. године в. д. директора доноси

 

О Д Л У К У
o избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са
пуним радним временом и пробним радом утрајању од 3 (три) месеца

Оглас за пријем лекара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључака Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-646/2016-1 од 09. фебруара 2016. године, као и Одлука директора Клиничког центра Крагујевац број 01-7261/1 од 30. маја 2016. године, а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1 / 2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Текст Одлуке о потреби пријема лекара у радни однос можете погледати овде.

Страна 57 од 98