Untitled Document

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

Клинички центaр Крагујевац, као орган јавне влaсти у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010), доставља информације од јавног значаја у складу са поступком регулисаним поменутим Законом. Информације од јавног значаја у смислу овог закона су информације настале у раду или у вези са радом Клиничког центра Крагујевац, садржане у одређеном документу, а односе се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Тражилац информација од јавног значаја је у обавези да достави Клиничком центру Крагујевац захтев за обавештење, увид, издавање копије и упућивање, овлашћеном лицу за информације од јавног значаја Клиничког центра Крагујевац поштом на адресу ул. Змај Јовина број 30, 34000 Крагујевац или електронским путем на адресу uprava@kc‐kg.rs или info@kc‐kg.rs са назнаком 'за овлашћено лице за информације од јавног значаја Клиничког центра Крагујевац'. Поднет захтев мора да испуњава одређену форму односно да садржи назив установе, односно Клиничког центра Крагујевац, име, презиме и адресу тражиоца, прецизнији опис информације која се тражи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Овлашћено лице за информације од јавног значаја Клиничког центра Крагујевац ће непотпуне и неразумљиве захтеве вратити тражиоцу захтева уз упутство о допуни истог. Уколико тражилац захтева не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, или захтев преда неовлашћеном лицу, Клинички ценетар Крагујевац неће узети у разматрање поднети захтев, односно донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

Клинички центар Крагујевац је са предузећем Medis Pharma закључио Уговор о донаторству број 01‐4420 од 18.04.2012. године чији је предмет донација 72 кутије специјалне млечне формуле Novalac IT1, као и Уговор о донаторству број 01‐1800 од 11.02.2016. године чији је предмет донација 48 кутија високо адаптиране млечне формуле Novalac I.

Предмет поменутих уговора није био достављање података о породиљама.

Уговоре можете погледати на следећим линковима:

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

Клинички центар Крагујевац није са предузећем Medis Pharma и Care Direct потписивао уговоре чији је предмет било сачињавање тзв. "евиденције породиља", нити је са поменутим предузећима, као ни са другим предузећима закључивао уговоре чији је предмет достављање података о породиљама.

Успешан почетак донаторске акције Клинике за педијатрију

Ел. пошта Штампа

Крагујевачка компанија за развој софтвера Emisia Consulting, симболично је уручила чек у вредности од 1.000 евра Клиници за педијатрију Клиничког центра Крагујевац, као први донатор који се одазвао позиву за прикупљање средстава за реновирање и набавку потребне опреме за клинику која лечи најмлађе пацијенте.

"Веома смо захвални компанији Emisia Consulting на донацији. Посебно што је уследила на самом почетку наше донаторске акције и надамо се да ће и остале фирме и компаније из Крагујевца и окружења следити њихов пример. Жеља нам је да најмлађим пацијентима Клиничког центра Крагујевац, пружимо што је могуће више, квалитетније услове и лечење на нашој клиници", истакла је проф. др Јасмина Кнежевић, директорка Клинике за педијатрију.

Опширније...

Страна 8 од 61