Untitled Document

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

На основу информација које су се појавиле у медијском простору Крагујевца, Клинички центар Крагујевац износи следеће ОБАВЕШТЕЊЕ.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радног места мајстора одржавања за потребе Службе за техничке послове.

Јавно надметање

Ел. пошта Штампа

Клинички центар Крагујевац расписује ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за продају расходованог материјала.

Одлука о поништењу одлуке

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о поништењу одлуке о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период од 24 месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) за 1 (једног) медицинског техничара општег смера за потребе Клинике за општу и грудну хирургију.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) за 1 (једног) вишег медицинског техничара општег смера за потребе Центра за урологију.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) за више медицинских техничара/сестара.

Страна 6 од 101