Untitled Document

Одлука о делимичном поништењу Конкурса за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

На основу члана 24. став 1. тачка 10. Статута Клиничког центра Крагујевац, в. д. директора Клиничког центра Крагујевац, доноси

ОДЛУКУ
о поништењу Конкурса за пријем у радни однос на
неодређено време са пуним радним временом

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Бесплатни превентивни прегледи становништва у Клиничком центру Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Трећа у низу акција бесплатних превентивних прегледа, које је покренуло Министарство здравља Републике Србије, биће организована у недељу, 19. новембра 2017. године, у времену од 8:00 до 16:00 часова у Клиничком центру Крагујевац, по следећем распореду:

Превентивни радиолошки прегледи са ултразвучним прегледом абдомена, биће обављани у просторијама Службе за радиолошку дијагностику Клиничког центра Крагујевац.

Превентивни онколошки и онко - хируршки прегледи дојке, обављаће се у амбулантама хируршке поликлинике Клиничког центра Крагујевац.

Превентивни интернистички прегледи: ЕКГ, гликемија и мерење крвног притиска, биће организовани у просторијама Поликлиничке службе Клинике за интерну медицину Клиничког центра Крагујевац.

Превентивни ендокринолошки прегледи штитасте жлезде, хормонални статус, ултразвук штитасте жлезде и хормони TSH и FT4, виће обављани у простору Поликлиничке службе Клинике за интерну медицину Клиничког центра Крагујевац.

Оглас за пријем медицинских техничара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-11121 од 25. октобра 2017. године, у складу са Кадровским планом за Клинички центар Крагујевац за 2017. годину број 112-01-505/2017-02 од 15. маја 2017. године а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 1 / 2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом за:
a) 2 (два) виша фармацеутска техничара,
b) 4 (четири) виша медицинска техничара општег смера,
c) 43 (четрдесет три) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема),
d) 7 (седам) медицинских техничара лабораторијског смера (средња стручна спрема),
e) 7 (седам) медицинских техничара педијатријског смера (средња стручна спрема),
f) 3 (три) медицинска техничара гинеколошко-акушерског смера (средња стручна спрема).

Страна 8 од 70