Untitled Document

Бесплатни превентивни прегледи у марту

Ел. пошта Штампа

Бесплатни превентивни прегледи становништва у Клиничком центру Крагујевац, одлуком Министарства здравља Републике Србије, обављаће се у недељу, 25. марта 2018. године, у периоду од 08:00 до 16:00 часова, по следећем распореду:

- Превентивни радиолошки прегледи са ултразвучним прегледом абдомена, обављаће се у амбулантама Службе за радиолошку дијагностику Клиничког центра Крагујевац.
- Превентивни хируршки прегледи биће обављани у амбулантама хируршке поликлинике здравствене установе.
- Превентивни прегледи дерматовенеролога и пластичног хирурга (превенција меланома), обављаће се у амбулантама хируршке поликлинике Клиничког центра Крагујевац.
- Превентивни интернистички прегледи са ЕКГ-ом, гликемијом и мерењем притиска, биће обављани у просторијама Поликлиничке службе Клинике за интерну медицину.
- Превентивни гинеколошки прегледи (колпоскопија, PAPA тест и ултразвук гинеколошких органа), обављаће се у Диспанзеру за жене у улици Светозара Марковића бр. 23, са медицинским особљем Дома здравља Крагујевац,.

Обавештење - Координација трансфера пацијената из болница из региона у Клинички центар Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Обавештавамо све здравствене установе из региона који својим специјалистичким услугама покрива Клинички центар Крагујевац, да убудуће имају обавезу да телефонски најаве трансфер својих пацијената на хоспитално лечење у Ургентни центар Клиничког центра Крагујевац.

У зависности од природе болести пацијената, здравствене установе су у обавези да позову на један од следећих бројева телефона и најаве трансфер болесника:

  • Хитна хируршка амбуланта Ургентног центра: 034 50 51 13;
  • Хитна интернистичка амбуланта Ургентног центра: 034 50 50 99;
  • Хитна неуролошка амбуланта Ургентног центра: 034 50 51 12;
  • Хитна ортопедска амбуланта Ургентног центра: 034 50 51 38.

Оглас за пријем медицинских техничара у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01 - 2891 од 15. марта 2018. године, у складу са Кадровским планом за Клинички центар Крагујевац за 2017. годину број 112 - 01 - 505 / 2017 - 02 од 15. маја 2017. године а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1 / 2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом:

a) 3 (три) виша радиолошка техничара,
б) 7 (седам) виша медицинска техничара општи смер,
в) 48 (четрдесетосам) медицинских техничара општег смера (средња стручна спрема),
г) 4 (четири) медицинска техничара лабораторијски смер (средња стручна спрема),
д) 9 (девет) медицинских техничара педијатријски смера (средња стручна спрема),
ђ) 4 (четири) медицинска техничара гинеколошко-акушерски смера (средња стручна спрема).

Саопштење Клиничког центра Крагујевац

Ел. пошта Штампа

У последњих неколико месеци, Клинички центар Крагујевац, као здравствена установа терцијарног типа, бави се лечењем пацијената оболелих од морбила из региона шире Централне Србије, који броји готово два милиона људи.

У том периоду, лечено је укупно 10 пацијената, од којих су два пацијента и даље на лечењу у нашој здравственој установи. Осталих осам пацијената, имали су следеће исходе лечења.

Седам пацијената су, након лечења, у добром општем здравственом стању отпуштени из Клиничког центра Крагујевац на даље кућно лечење.

Пацијент Д.Р. (1985.) из Новог Пазара, преминуо је 13. марта 2018. године у вечерњим сатима и поред интезивне терапије лечења.

Од седам излечених пацијената, један је био из Крагујевца, док су остали пацијенти заражени морбилама, транспортовани у Клинички центар Крагујевац из других здравствених установа из региона.

Над свим пацијентима, оболелим од морбила, спроведене су интезивне мере лечења у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (пријава надлежном Институту за јавно здравље, евидентирање оболелих, дијагностика и лечење).

Клинички центар Крагујевац спровео је све превентивне мере у циљу заштите медицинских и немедицинских радника у складу са препорукама Иститута за јавно здравље Милан Јовановић Батут Републике Србије, у смислу спречавања даљег ширења епидемије морбила, како међу запосленим, тако и међу пацијентима који се лече у нашој здравственој установи.

Апелујемо да се све законски обавезне групе популације под хитно вакцинишу против свих заразних болести у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести и Правилником који ближе регулише област имунизације.

Страна 8 од 74