Untitled Document

Бесплатни превентивни прегледи становништва у Клиничком центру Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Подржавајући перманентну акцију Министарства здравља Републике Србије у циљу смањења хроничних незаразних болести, Клинички центар Крагујевац организује бесплатне превентивне прегледе у недељу, 17. септембра 2017. године, у периоду од 8:00 до 16:00 сати.

Прегледи ће бити обављани у просторијама амбуланти Клинике за интерну медицину (сутерен зграде), по предвиђеном распореду.

Позивамо све грађане Крагујевца и Шумадије да бесплатно, са или без здравствене легитимације, ураде превентивни преглед свог здравља, који ће обухватити: контролу крвног притиска, ЕКГ, контролу шећера у крви и општи интернистички преглед.

Прегледе ће обављати лекари специјалисти и субспецијалисти Клиничког центра Крагујевац.

Оглас за пријем техничара у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-7776 од 7. августа 2017. године, у складу са Кадровским планом за Клинички центар Крагујевац за 2017. годину број 112-01-505/2017-02 од 15. маја 2017. године а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС“ број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом за:
a) 10 (десет) виших радиолошких техничара,
б) 10 (десет) виших медицинских техничара општег смера,
в) 58 (педесетосам) медицинских техничара општег смера (средња стручна спрема),
г) 5 (пет) медицинских техничара лабораторијског смера (средња стручна спрема),
д) 12 (дванаест) медицинских техничара педијатријског смера (средња стручна спрема),
ђ) 5 (пет) медицинских техничара гинеколошко - акушерског смера (средња стручна спрема).

Оглас за пријем техничара у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и то: 51 број 112-5003/2017 од 26. маја 2017. године, као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-7775 од 7. августа 2017. године, све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за:
a) 2 (два) физиотерапеута (виша стручна спрема),
б) 2 (два) виша радиолошка техничара,
в) 2 (два) виша медицинска техничара гинеколошко - акушерског смера,
г) 4 (четири) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема),
д) 5 (пет) медицинских техничара лабораторијског смера (средња стручна спрема),
ђ) 5 (пет) медицинских техничара педијатријског смера (средња стручна спрема).

Оглас за пријем лекара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и то: 51 број 3929/2017 од 5. маја 2017. године и 51 број 112-5003/2017 од 26. маја 2017. године, као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-7392 од 26. јул 2017. године, све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос за 4 здравствена радника са високом стручном спремом на неодређено време са пуним радним временом и то:
a) 3 (три) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине,
б) 1 (један) лекар на специјализацији или лекар специјалиста радијационе онкологије ради попуне радног места лекара на специјализацији или лекара специјалисту радијационе онкологије.

Страна 8 од 67