Untitled Document

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за доктора медицине Клинике за интерну медицину.

Оглас за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:

а) 2 (два) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера Службе за анестезију и реанимацију,

б) 1 (један) медицински техничар општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера Клинике за оториноларингологију,

в) 2 (два) медицинска техничара гинеколошко - акушерског смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра гинеколошко - акушерски смера Клинике за гинекологију и акушерство,

г) 1 (један) медицински техничар општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера Операционог центра,

д) 1 (један) медицински техничар општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера Клинике за неурологију,

ђ) 1 (један) помоћни радник у здравству ради попуне радног места помоћног радника у здравству Центар за урологију.

Огласи за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине Клинике за интерну медицину.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду не дуже од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за више медицинских техничара.

Одлука о поништењу Конкурса за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о поништењу Конкурса за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за једног медицинског техничара

Страна 8 од 97