Untitled Document

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци ради попуне радних места помоћних радника.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) педијатријског техничара општег смера (IV степен) за потребе Центра за неонатологију Клинике за педијатрију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) помоћног радника - основна школа ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 6 (шест) помоћних радника - основна школа ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима и 2 (две) сервирке - основна школа ради попуне радног места сервирки за потребе Одељења за исхрану болесника Службе за техничке послове.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са пуним радним временом и пробним радом ради попуне радног места струковног / вишег медицинског техничара општег смера за потребе Клинике за педијатрију.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом ради попуне радног места референта писарнице за потребе Службе за правне и економско финансијске послове.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 (шест) месеци са пуним радним временом ради попуне радног места мајстора одржавања (електро смер) за потребе Службе за техничке послове.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) референта за финансијско рачуноводствене послове за потребе Одељења за фактурисање са уписом болесника Службе за економско финансијске послове.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 24 (двадесетчетири) месеца са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радног места лекара специјалисте анестезиологије са реаниматологијом за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

Страна 6 од 123