Untitled Document

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 24 месеца са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за доктора медицине за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за вишег физиотерапеута Клинике за пулмологију.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом на период од 12 месеци за комерцијалисту Одељења јавних набавки Службе за правне и економско финансијске послове.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за 2 доктора медицине за потребе Клинике за општу и грудну хирургију.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за лекаре.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) радника на обезбеђењу (средња стручна спрема) .

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 месеци због повећаног обима посла са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима (основна школа).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 месеци због повећаног обима посла са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) службеника за послове заштите, безбедности и здравља на раду (висока стручна спрема - техничке струке).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) медицинског техничара општег смера (средња стручна спрема).

Одлука о поништењу конкурса

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о поништењу конкурса за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за 2 (два) радника на обезбеђењу (средња стручна спрема).

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за лекара специјалисту урологије за потребе Клинике за урологију, нефрологију и дијализу.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом на период од 12 месеци за 2 (два) радника на обезбеђењу.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време на периоду од 12 месеци због повећаног обима посла са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) помоћна радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) помоћна радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за медицинске техничаре/сестре.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Клинике за пулмологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 3 (три) виша медицинска техничара - општи смер, 11 (једанаест) медицинских техничара општег смера (средња стручна спрема), 1 (један) медицински техничар општег смера (средња стручна спрема), 6 (шест) лабораторијских техничара (средња стручна спрема), 1 (један) медицински техничар педијатријски смер (средња стручна спрема) и 1 (један) медицински техничар гинеколошко - акушерски смер (средња стручна спрема).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 4 (четири) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема), 3 (три) медицинска техничара педијатријски смер (средња стручна спрема), 2 (два) лабораторијска техничара (средња стручна спрема) и 1 (један) фармацеутски техничар (средња стручна спрема).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) вишег медицинског техничара гинеколошко - акушерски смер и 3 (три) медицинска техничара гинеколошко - акушерски смер (средња стручна спрема).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 18 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 3 (три) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема), 3 (три) медицинска техничара педијатријски смер (средња стручна спрема), 2 (два) лабораторијска техничара (средња стручна спрема) и 1 (један) виши физиотерапеут.

Страна 6 од 92