Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Центра за гастроентерохепатологију Клинике за интерну медицину.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци са пуним радним временом за 2 (два) педијатријска техничара (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) медицинског техничара гинеколошко - акушерског смера бабица (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом за: 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за ургентну медицину, 2 (два) медицинска техничара општег смера (IV степен) за потребе Службе за анестезију и реанимацију, 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Центра за ургентну медицину и 4 (четири) медицинска техничара општег смера (IV степен) за потребе Клинике за кардиологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом за: 5 (пет) сервирки - основна школа ради попуне радног места сервирки за потребе Одељења за исхрану болесника Службе за техничке послове, 2 (два) техничара одржавања одеће - основна школа ради попуне радног места техничара одржавања одеће за потребе Одсека за прање рубља Службе за техничке послове, 6 (шест) помоћних радника - основна школа ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима и 1 (једног) кувара ради попуне радног места кувара за потребе Одељења за исхрану болесника Службе за техничке послове.

Обавештење о обустави конкурса

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ КОНКУРСА број 01-7453/2 од 04.08.2021. године.

Одлука о избору кандидата по Огласу

Ел. пошта Штампа

Одлука о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време, ради попуне места 2 (два) социјална радника

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

Одлука о избору кандидата по Огласу ради попуне радних места помоћних радника

Одлука о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства

Одлука о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства ради попуне радног места медицинског техничара општег смера за потребе Службе за анестезију и реанимацију

Одлука о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време ради попуне радног места струковног вишег физиотерапеута

Одлука о избору кандидата по Огласу

Ел. пошта Штампа

Одлука о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом, ради попуне места оператера у контакт центру за потребе Службе за правне и економско-финансијске послове

Страна 6 од 137