Untitled Document

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом  и пробном раду у трајању од 3 месеца.

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: 51 број: 112-10323/2018 од 29. октобра 2018. године као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-1220 од 31. јануара 2019. године, све у вези са чланом 7. тачка 1. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 106/2018), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ расписује

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И ПРОБНИМ РАДОМ
У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и то:
a) 1 (један) техничар инвестиционог и техничког одржавања (средња стручна спрема).

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

Клинички центар Крагујевац расписује следеће огласе за пријем у радни однос:

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
а) 1 (један) мајстор на одржавању лифта (средња стручна спрема),
б) 1 (један) радник на обезбеђењу (средња стручна спрема),
в) 1 (један) возач (средња стручна спрема).

Оглас за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
a) 4 (четири) виша радиолошка техничара,
b) 1 (један) виши медицински техничар-општи смер,
c) 22 (двадесетдва) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема),
d) 3 (три) медицинска техничара педијатријски смер (средња стручна спрема),
e) 4 (четири) фармацеутска техничара (средња стручна спрема),
f) 3 (три) лабораторијска техничара (средња стручна спрема).

Одлука о забрани посета

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о забрани посета болесницима хоспитализованим у Клиничком центру Крагујевац.

Страна 7 од 88