Untitled Document

Превентивни прегледи у мају

Ел. пошта Штампа

Одлуком Министарства здравља Републике Србије, мајски превентивни прегледи становништва у Клиничком центру Крагујевац, обављаће се у недељу, 26. маја 2019. године, у периоду од 08:00 до 16:00 часова, по следећем распореду:

  • Превентивни ултразвучни прегледи абдомена обављаће се у Служби за радиолошку дијагностику Клиничког центра Крагујевац и у Дому здравља Крагујевац у Служби за специјалистичко - консултативну делатност, у улици Змај Јовина бб.
  • Превентивни ендокринолошки прегледи са узорковањем хормона штитасте жлезде, биће обављани у просторијама Поликлиничке службе Клинике за интерну медицину Клиничког центра Крагујевац.
  • Превентивни офталмолошки прегледи обављаће се у амбулантама Клинике за офталмологију Клиничког центра Крагујевац и у Дому здравља Крагујевац у Служби за специјалистичко - консултативну делатност, у улици Змај Јовина бб.
  • Превентивни интернистички прегледи - ЕКГ, мерење тензије и гликемије, биће обављани у просторијама Поликлиничке службе Клинике за интерну медицину Клиничког центра Крагујевац и у Дому здравља Крагујевац у Служби за специјалистичко- консултативну делатност, у улици Змај Јовина бб.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) дипломираног биолога.

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) лекара на специјализацији из интене медицине.

Огласи за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
а) 1 (један) лекар специјалиста урологије ради попуне радног места лекара специјалисте урологије за потребе Клинике за урологију, нефрологију и дијализу;
б) 1 (један) лекар на специјализацији из педијатрије ради попуне радног места лекара на специјализацији из педијатрије за потребе Клинике за педијатрију;
в) 1 (један) лекар специјалиста из педијатрије ради попуне радног места лекара специјалисте из педијатрије за потребе Клинике за педијатрију;
г) 2 (два) лекара на специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије ради попуне радног места лекара на специјализацији из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије за потребе Службе за анестезију и реанимацију;
д) 2 (два) лекара на специјализацији из абдоминалне хирургије ради попуне радног места лекара на специјализацији из абдоминалне хирургије за потребе Клинике за општу и грудну хирургију;
ђ) 1 (један) доктор медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Центра за нуклеарну медицину.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
а) 4 (четири) техничара одржавања одеће (праља) – основна школа ради попуне радног места техничара одржавања одеће (праља);
б) 2 (два) помоћна радника у здравству - основна школа ради попуне радног места помоћног радника у здравству;
в) 5 (пет) сервирки - основна школа ради попуне радног места више сервирки;
г) 1 (један) кувар - III степен стручне спреме ради попуне радног места кувара;
д) 2 (два) референта за административне послове - IV степен стручне спреме ради попуне радног места референта за административне послове Службе за правне економско - финансијске послове и Службе за техничке послове;
ђ) 1 (један) референт за административне послове - VI степен стручне спреме ради попуне радног места референта за административне послове Службе за правне и економско - финансијске послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:
а) 1 (један) мајстор одржавања (средња стручна спрема - електро смер) ради попуне радног места мајстора одржавања Службе за техничке послове.

Одлука о изменама одлуке

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о изменама одлуке о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време.

Страна 7 од 97