Untitled Document

Одлуке о избору кандидата за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) дипломираног економисту (висока стручна спрема) ради попуне радног места дипломираног економисте за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) дипломираног грађевинског инжењера (висока стручна спрема) ради попуне радног места дипломираног грађевинског инжењера за потребе Службе за техничке послове.

Оснивање Завода за трансфузију крви Крагујевац

Ел. пошта Штампа

"Као последица измена Закона о трансфузијској медицини, дефинисано да је се нови завод за трансфузију формира у Крагујевцу. Поред постојећег Иститута за трансфузију крви у Београду, и завода у Новом Саду и Нишу уз сателитске организације у Суботици и Ужицу, трећи завод у Србији биће формиран у Крагујевцу." најавио је проф. др Предраг Саздановић, в.д. директора Клиничког центра Крагујевац.

Према његовим речима, садашња Служба за снабдевање крвљу и крвним продуктима Клиничког центра Крагујевац имаће снажну подршку у оквиру здравствене установе, кроз кадар, опрему и постојећи простор у почетку, до потпуног формирања новог завода.

"Оно што је најбитније за пацијенте Клиничког центра Крагујевац је да ће у сваком моменту бити обезбеђене све залихе крви. Наступајући транзициони период, неће се нимало одразити на резерве крви и потребе за трансфузијским пословима у оквиру Клиничког центра Крагујевац. Формирањем новог Завода за трансфузију крви у Крагујевцу, само ће бити појачана инфраструктура неопходна за пацијенте ове здравствствене установе." рекао је проф. др Предраг Саздановић.

Опширније...

Одлуке о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за доктора медицине за потребе Центра за реуматологију, алергологију и имунологију Клинике за интерну медицину.

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за доктора медицине за потребе Клинике за психијатрију.

Оглас за пријем у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-3769 од 25. марта 2019. године, све у вези са чланом 7. тачка 1. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС“ број 106/2018), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е


ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 месеци са пуним радним временом и то за:

а) 42 (четрдесетдва) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема),
б) 3 (три) медицинска техничара гинеколошко - акушерског смера (средња стручна спрема),
в) 9 (девет) медицинских техничара педијатријског смера,
г) 4 (четири) медицинска техничара лабораторијског смера (средња стручна спрема),
д) 6 (шест) виша медицинска техничара - општег смера,
ђ) 1 (један) виши радиолошки техничар.

Страна 7 од 93