Untitled Document

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за лекаре.

Информација за јавност

Ел. пошта Штампа

Клинички центар Крагујевац је до сада, у 2019. години имао око 20 дијагностикованих можданих смрти. Од тог броја, подобност органа за донирање, утврђена је код пет пацијената.

Након сагласности породице, експлантациона хирургија је спроведена код два пацијента. У оба случаја, експлантација органа је обављена у Клиничком центру Крагујевац, у сарадњи са трансплантационим тимом Клиничког центра Србије.

Оглас за пријем у радни однос на одређено време за медицинске техничаре

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за медицинске техничаре.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за референте писарнице, уписа болесника и фактурисања.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за лекара специјалисту радиологије за потребе Службе за радиолошку дијагностику.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: помоћне раднике у здравству, сервирке и кувара.

Страна 5 од 84