Untitled Document

Одлука о измени одлуке

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о измени одлуке о избору кандидата за пријем у радни однос.

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци ради попуне радних места: помоћних радника на нези болесника, сервирки, техничара одржавања одеће (праља), кувара, референта писарнице, дактилографа (у периоду од 18 месеци), референта књиговодства и референта плана и анализе.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 месеци ради попуне радних места помоћних радника на нези болесника и сервирки.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

Оглашава се пријем у радни однос за 1 (једног) доктора медицине

Оглашава се пријем у радни однос за докторе медицине за потребе Клинике за гинекологију и акушерство, Центра за дерматовенерологију и Службе за клиничку фармакологију

Оглашава се пријем у радни однос за немедицинско особље

Оглашава се пријем у радни однос за помоћне раднике и сервирке

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених за медицинске техничаре

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци ради попуне радног места 2 (два) социјална радника за потребе Клиничког центра Крагујевац.

Страна 5 од 109