Untitled Document

Оглас за пријем медицинских техничара у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01 - 2891 од 15. марта 2018. године, у складу са Кадровским планом за Клинички центар Крагујевац за 2017. годину број 112 - 01 - 505 / 2017 - 02 од 15. маја 2017. године а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1 / 2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом:

a) 3 (три) виша радиолошка техничара,
б) 7 (седам) виша медицинска техничара општи смер,
в) 48 (четрдесетосам) медицинских техничара општег смера (средња стручна спрема),
г) 4 (четири) медицинска техничара лабораторијски смер (средња стручна спрема),
д) 9 (девет) медицинских техничара педијатријски смера (средња стручна спрема),
ђ) 4 (четири) медицинска техничара гинеколошко-акушерски смера (средња стручна спрема).

Саопштење Клиничког центра Крагујевац

Ел. пошта Штампа

У последњих неколико месеци, Клинички центар Крагујевац, као здравствена установа терцијарног типа, бави се лечењем пацијената оболелих од морбила из региона шире Централне Србије, који броји готово два милиона људи.

У том периоду, лечено је укупно 10 пацијената, од којих су два пацијента и даље на лечењу у нашој здравственој установи. Осталих осам пацијената, имали су следеће исходе лечења.

Седам пацијената су, након лечења, у добром општем здравственом стању отпуштени из Клиничког центра Крагујевац на даље кућно лечење.

Пацијент Д.Р. (1985.) из Новог Пазара, преминуо је 13. марта 2018. године у вечерњим сатима и поред интезивне терапије лечења.

Од седам излечених пацијената, један је био из Крагујевца, док су остали пацијенти заражени морбилама, транспортовани у Клинички центар Крагујевац из других здравствених установа из региона.

Над свим пацијентима, оболелим од морбила, спроведене су интезивне мере лечења у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (пријава надлежном Институту за јавно здравље, евидентирање оболелих, дијагностика и лечење).

Клинички центар Крагујевац спровео је све превентивне мере у циљу заштите медицинских и немедицинских радника у складу са препорукама Иститута за јавно здравље Милан Јовановић Батут Републике Србије, у смислу спречавања даљег ширења епидемије морбила, како међу запосленим, тако и међу пацијентима који се лече у нашој здравственој установи.

Апелујемо да се све законски обавезне групе популације под хитно вакцинишу против свих заразних болести у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести и Правилником који ближе регулише област имунизације.

Бесплатни превентивни прегледи у фебруару

Ел. пошта Штампа

Одлуком Министарства здравља Републике Србије, у недељу, 25. фебруара 2018. године, у Клиничком центру Крагујевац, обављаће се превентивни здравствени прегледи становништва, у периоду од 08:00 до 16:00 часова, по следећем распореду:

- Превентивни офталмолошки прегледи, обављаће се у амбулантама Клинике за офталмологију Клиничког центра Крагујевац.
- Превентивни уролошки прегледи биће обављани у амбулантама Клинике за урологију, нефрологију и дијализу здравствене установе.
- Превентивни гинеколошки прегледи, обављаће се у амбулантама Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Крагујевац.
- Превентивни интернистички и кардиолошки прегледи са ЕКГ-ом, гликемијом и мерењем притиска, биће обављани у просторијама Поликлиничке службе Клинике за интерну медицину.

У оквиру специјалистичких уролошких и гинеколошких прегледа, у складу са дијагнозом и препоруком лекара специјалисте, биће омогућено да се раде и следећи тумор маркери: Ca 125, PSA, free PSA.

Информација за јавност

Ел. пошта Штампа

У склопу редовне финансијске контроле пословања свих организационих јединица Клиничког центра Крагујевац, утврђено је да постоји проблем наплате партиципације у једној организационој једници установе. Будући да је такво понашање недопустиво, Клинички центар Крагујевац поднео је кривичну пријаву против Д.Ђ. крајем 2017. године. Остале активности, у надлежности су Тужилаштва и Полицијске управе Крагујевац.

Страна 6 од 71