Untitled Document

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци ради попуне радних места педијатријских техничара.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства ради попуне радног места гинеколошко акушерског техничара.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци ради попуне радних места сервирки и помоћних радника.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства ради попуне радних места медицинских техничара.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Клинике за пулмологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Службе за физикалну медицину и рехабилитацију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом за 2 (два) медицинска техничара гинеколошко - акушерског смера бабица (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство и 1 (једног) струковног/вишег физиотерапеута (VI степен - 180 ЕСПБ) за потребе Центра за неурохирургију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за нуклеарну медицину и 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за онкологију и радиотерапију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) лабораторијског техничара (IV степен) за потребе Службе за лабораторијску дијагностику.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за 1 (једног) помоћног радника - основна школа ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.

Обавештење о обустави конкурса

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ КОНКУРСА број 01-7996/3 од 26.08.2021. године.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 (дванаест) месеци ради попуне радног места лекара специјалисте физикалне медицине и рехабилитације за потребе Службе за физикалну медицину и рехабилитацију.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 11 (једанаест) месеци ради попуне радног места лабораторијског техничара.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 18 (осамнаест) месеци ради попуне радних места медицинских техничара.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци ради попуне радних места помоћних радника.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 (дванаест) месеци ради попуне радних места медицинских техничара.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 10 (десет) месеци ради попуне радног места медицинског техничара.

Страна 5 од 137