Untitled Document

Одлука о пријему техничара

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог.

Одлука о поништењу конкурса за пријем у радни однос једног медицинског техничара

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о поништењу конкурса за пријем у радни однос једног медицинског техничара гинеколошко-акушерског смера.

Одлука о поништењу конкурса

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о поништењу kонкурса за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: медицинске техничаре / сестре, лабораторијске техничаре и фармацеутског техничара.

Страна 6 од 97