Untitled Document

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за медицинског техничара.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период од 6 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) дипломирана правника (висока стручна спрема) ради попуне радног места дипломираног правника за потребе Службе за правне и економско финансијске послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) возача (средња стручна спрема) ради попуне радног места возача.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за медицинске и лабораторијске техничаре.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 18 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за медицинске и лабораторијске техничаре и вишег физиотерапеута.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за медицинске и лабораторијске техничаре.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за медицинске техничаре.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) лекар специјалиста ургентне медицине.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 5 (пет) медицинских техничара општег смера (средња стручна спрема).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 месеци због повећаног обима посла са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 5 (пет) помоћних радника на нези болесника на осталим болничким одељењима (основна школа).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 2 (два) мајстора одржавања (средња стручна спрема - електро смер).

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 24 месеца са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за доктора медицине за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за вишег физиотерапеута Клинике за пулмологију.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла са пуним радним временом на период од 12 месеци за комерцијалисту Одељења јавних набавки Службе за правне и економско финансијске послове.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за 2 доктора медицине за потребе Клинике за општу и грудну хирургију.

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за лекаре.

Страна 5 од 92