Untitled Document

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Клинике за интерну медицину.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Клинике за пулмологију.

Оглас за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за:

  • 6 (шест) лабораторијских техничара (IV степен),
  • 5 (пет) педијатријских техничара (IV степен),
  • 2 (два) РТГ техничара (VI степен -180 EСПБ),
  • 20 (двадесет) медицинских техничара општег смера (IV степен),
  • 1 (једног) фармацеутског техничара (IV степен),
  • 1 (једног) физиотерапеута (IV степен),
  • 1 (једног) струковног/вишег физиотерапеута (VI степен -180 ЕСПБ).

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства ради попуне радног места педијатријског техничара за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

УКЦ Крагујевац је готово годину дана у борби против пандемије вируса Cоvid-19. У току протекле године, УКЦ Крагујевац је у току три таласа јако успешно водио борбу против Covid-19 пандемије. Упоредо са тим, неколико десетина хиљада non-Covid пацијената је хоспитализовано и лечено у УКЦ Крагујевац. Следећи инструкције Министарства здравља, доминантно су лечени онколошки, кардиоваскуларни, цереброваскуларни пацијенти, све труднице као и сви пацијенти који захтевају хитну медициниску помоћ.

УКЦ Крагујевац је међу првима у Србији организовао тросистемски начин рада - Covid, филтер изолација и non-Covid део.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију у трећем таласу који континуирано траје од краја новембра, регистровано је неколико десетина заражених пацијената који су примарно били негативни а након периода инкубације од 10 до 15 дана, показали симптоме Covid-19 инфекције на нашим non-Covid клиникама.

Након доказивања Covid-19 инфекције, њихово лечење и хоспитализација се наставља у Covid систему. Лечење је било двоструко, лечена је основна болест и Covid-19 инфекција као додатна компликација. Протекла два и по месеца велики број пацијаната је успешно лечен и од основне болести као и од Covid-19 инфекције и након тога они су отпуштени својим кућама.

Страна 5 од 123