Untitled Document

Обавештење - Координација трансфера пацијената из болница из региона у Клинички центар Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Обавештавамо све здравствене установе из региона који својим специјалистичким услугама покрива Клинички центар Крагујевац, да убудуће имају обавезу да телефонски најаве трансфер својих пацијената на хоспитално лечење у Ургентни центар Клиничког центра Крагујевац.

У зависности од природе болести пацијената, здравствене установе су у обавези да позову на један од следећих бројева телефона и најаве трансфер болесника:

  • Хитна хируршка амбуланта Ургентног центра: 034 50 51 13;
  • Хитна интернистичка амбуланта Ургентног центра: 034 50 50 99;
  • Хитна неуролошка амбуланта Ургентног центра: 034 50 51 12;
  • Хитна ортопедска амбуланта Ургентног центра: 034 50 51 38;
  • Надзорни техничар у хоспиталу Ургентног центра: 064 806 51 43;
  • Надзорни техничар на пријему болесника: 064 806 54 05.

Мајски бесплатни превентивни прегледи

Ел. пошта Штампа

Одлуком Министарства здравља Републике Србије, мајски превентивни прегледи становништва у Клиничком центру Крагујевац, обављаће се у недељу, 20. маја 2018. године, у периоду од 08:00 до 16:00 часова, по следећем распореду:

- Превентивни прегледи дерматовенеролога и пластичних хирурга - превенција малигног меланома, обављаће се у амбулантама хируршке поликлинике Клиничког центра Крагујевац.
- Превентивни интернистички прегледи са ЕКГ-ом, мерењем притиска, гликемије, триглицерида и холестерола, биће обављани у просторијама Поликлиничке службе Клинике за интерну медицину Клиничког центра Крагујевац.

Ванредни режим рада операционог блока - обавештење

Ел. пошта Штампа

Након хаваријског пробијања воде услед временских непогода, које су се догодиле претходни дан, дошло је до отказивања рада појединих операционих сала Операционог блока Клиничког центра Крагујевац.

У току је интезивна санација и поправка штете.

После законски обавезних епидемиолошких поступака, поједине операционе сале ће наставити са радом.

Остале операционе сале у Операционом блоку и сале у Ургентном центру Клиничког центра Крагујевац, раде под нормалним режимом са појачаним интезитетом.

Пацијенти који су били планирани за операције у току ове недеље, биће сукцесивно позивани за оперативни програм након санације поплављених сала, у току следеће недеље.

Оглас за пријем немедицинских радника у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-5071 од 4. маја 2018. године, а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС“ број 1 / 2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е


ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом за:

a) 7 (седам) помоћних радника у здравству - основна школа,
б) 5 (пет) сервирки - основна школа,
в) 1 (један) кувар - III степен стручне спреме,
г) 3 (три) референта за административне послове - IV степен стручне спреме,
д) 1 (један) референт за административне послове - VI степен стручне спреме из области менаџмента.

Страна 5 од 74