Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

Клинички центар Крагујевац расписује следеће огласе за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца:

Саопштење за јавност

Ел. пошта Штампа

Поводом информација које су се појавиле у појединим медијима и на друштвеним мрежама, истичемо да Клинички центар Крагујевац спроводи дисциплинске мере поводом кршења забрана свих закона, укључујући и Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму.

У претходне три године, неколико десетина запослених је процесуирано поводом разних повреда радне дисциплине, са одговарајућим казненим мерама и изреченим санкцијама.

У конкретном случају, на снимку се види службеница Центра за пластичну хирургију која је вишегодишњи корисник електронских цигарета.

Иако то законом није експлицитно забрањено, свим запосленима је скренута пажња на штетност овакве конзумације.

Анализом снимка, утврђено је да снимак настао у првој половини јуна 2018. године.

Постављамо отворено питање свим медијима: Зашто се овај снимак појавио после више од четири месеца од спорног догађаја?

Клинички центар Крагујевац је у претходне три године изузетном марљивошћу и преданошћу свих запослених повећао своје капацитете рада за преко 30 одсто. Обавља 450.000 амбулантних прегледа, има више од 44.000 хоспитализованих пацијената и преко 22.000 великих оперативних захвата годишње.

Коме је у интересу да изоловани инцидент од пре четири месеца буде главна тема о Клиничком центру Крагујевац?

Информација за јавност - Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму

Ел. пошта Штампа

На основу информација, које су се појавиле у неким медијима и друштвеним мрежама, да се Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму крши у појединим организационим јединицама Клиничког центра Крагујевац, обавештавамо јавност да је против запослене раднице, која је регистрована да је прекршила закон, покренуте одговарајуће дисциплинске мере.

Појачана контрола злоупотребе забране кршења закона, редовно се ненајављено спроводи, у оквиру процеса акредитације здравствених установа. Уколико се и убудуће буде утврдило да запослени крше Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму, биће спровођене одговарајуће дисциплинске мере.

Статистика рада Ангиосале Клиничког центра Крагујевац за период август - септембар 2018. године

Ел. пошта Штампа

На овом линку можете погледати статистику рада Ангиосале Клиничког центра Крагујевац за период август - септембар 2018. године.

Страна 5 од 79