Untitled Document

Информација за јавност

Ел. пошта Штампа

На основу захтева из појединих медија, у вези са случајем пацијенткиње Н.П., Клинички центар Крагујевац, у обавези је да поштује поверљивост података из медицинске документације, који спадају у нарочито осетљиве  податаке о личности у складу са Законом о правима пацијената, Законом о заштити података о личности, као и Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Потпуне информације о наведеном случају, доступне су члановима уже подорице, у складу са законом.

Ванредно узорковање микробиолошких анализа у Клиничком центру Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Након регистровања повећане инциденце интрахоспиталних инфекција мултирезистентних сојева појединих микроорганизама, Клинички центар Крагујевац је наредио ванредно узорковање микробиолошких анализа у интервентним јединицама лечења здравствене установе.

После добијених резултата микробиолошких испитивања, које спроводи Институт за јавно здравље Крагујевац, Клинички центар Крагујевац ће спровести све законом предвиђене процедуре, у смислу редуковања присутности мултирезистентних сојева микроорганизама.

Обавештење можете погледати овде.

Бесплатни превентивни прегледи у марту

Ел. пошта Штампа

Бесплатни превентивни прегледи становништва у Клиничком центру Крагујевац, одлуком Министарства здравља Републике Србије, обављаће се у недељу, 25. марта 2018. године, у периоду од 08:00 до 16:00 часова, по следећем распореду:

- Превентивни радиолошки прегледи са ултразвучним прегледом абдомена, обављаће се у амбулантама Службе за радиолошку дијагностику Клиничког центра Крагујевац.
- Превентивни хируршки прегледи биће обављани у амбулантама хируршке поликлинике здравствене установе.
- Превентивни прегледи дерматовенеролога и пластичног хирурга (превенција меланома), обављаће се у амбулантама хируршке поликлинике Клиничког центра Крагујевац.
- Превентивни интернистички прегледи са ЕКГ-ом, гликемијом и мерењем притиска, биће обављани у просторијама Поликлиничке службе Клинике за интерну медицину.
- Превентивни гинеколошки прегледи (колпоскопија, PAPA тест и ултразвук гинеколошких органа), обављаће се у Диспанзеру за жене у улици Светозара Марковића бр. 23, са медицинским особљем Дома здравља Крагујевац,.

Обавештење - Координација трансфера пацијената из болница из региона у Клинички центар Крагујевац

Ел. пошта Штампа

Обавештавамо све здравствене установе из региона који својим специјалистичким услугама покрива Клинички центар Крагујевац, да убудуће имају обавезу да телефонски најаве трансфер својих пацијената на хоспитално лечење у Ургентни центар Клиничког центра Крагујевац.

У зависности од природе болести пацијената, здравствене установе су у обавези да позову на један од следећих бројева телефона и најаве трансфер болесника:

  • Хитна хируршка амбуланта Ургентног центра: 034 50 51 13;
  • Хитна интернистичка амбуланта Ургентног центра: 034 50 50 99;
  • Хитна неуролошка амбуланта Ургентног центра: 034 50 51 12;
  • Хитна ортопедска амбуланта Ургентног центра: 034 50 51 38.

Страна 5 од 71