Untitled Document

Измена одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ИЗМЕНА ОДЛУКЕ о избору кандидата ради попуне радног места техничара одржавања информационх система за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос ради попуне радног места 1 (једног) техничара одржавања информационих система за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

Одлука о избору кандидата ради попуне радног места опертатера у контакт центру

Одлука о избору кандидата ради попуне радног места програмера-инжињера

Одлука о избору кандидата ради попуне радног места вишег физиотерапеута за потребе Клинике за пулмологију

Одлука о избору кандидата ради попуне радног места мајстора одржавања за потребе Службе за техничке послове

Одлука о избору кандидата ради попуне радног места дипломираног физичара за потребе Службе за радиолошку дијагностику

Одлука о избору кандидата ради попуне радног места 2 (два) дактилографа за потребе Центра за онкологију и радиотерапију

Одлука о избору кандидата ради попуне радних места медицинских техничара до повратка запослених са дужег одсуства

Допуна одлуке о избору кандидата ради попуне радних места медицинских техничара до повратка запослених са дужег одсуства

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време  са пуним радним временом за 1 (једног) техничара одржавања одеће (праља).

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом за 7 (седам) помоћних радника.

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


Страна 4 од 104