Untitled Document

Обавештење о обустави конкурса

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ КОНКУРСА број 01-8978/3 од 10.09.2021. године.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства ради попуне радних места 1 (једног) медицинског техничара гинеколошко акушерског смера и 1 (једног) струковног/вишег физиотерапеута.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 24 месеца ради попуне радног места медицинског техничара општег смера.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства ради попуне радног места лабораторијског техничара.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци са пуним радним временом за 2 (два) лабораторијска техничара (IV степен) и 8 (осам) медицинских техничара општег смера (IV степен).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом за: 3 (три) сервирке - основна школа, 2 (два) техничара одржавања одеће - основна школа, 6 (шест) помоћних радника - основна школа, 1 (једног) кувара.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратака запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом ради попуне радног места доктора медицине за потребе Центра за гастроентерохепатологију Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

Оглас за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 24 (двадесет четири) месеца са пуним радним временом за 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Центра за онкологију и радиотерапију.

Страна 4 од 137