Untitled Document

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 18 месеци ради попуне радних места медицинских техничара.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства ради попуне радног места медицинског техничара за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених за дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) педијатријског техничара (IV степен) за потребе Клиника за гинекологију и акушерство и 1 (једног) медицинског техничара гинеколошко-акушерског смера - бабица (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима посла на период од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) мастера економистау - менаџера у области "Економија и управљање у предузећима здравствене заштите" (висока стручна спрема - мастер економске студије другог степена високог образовања) ради попуне радног места мастер економисте за потребе Службе за правне и економско - финансијске послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једнog) мајсторa одржавања (средња стручна спрема - електро смер) ради попуне радног места мајстора одржавања Службе за техничке послове.

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ


Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 18 (осамнаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за: 28 (двадесет осам) медицинских техничара општег смера (IV степен), 1 (једног) лабораторијског техничара више или високо образовање (VI степен), 3 (три) лабораторијска техничара општег смера (IV степен), 8 (осам) педијатријских техничара општег смера (IV степен) и 2 (два) медицинска техничара гинеколошко - акушерског смера - бабица (IV степен).

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV) за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију.

Страна 4 од 116