Untitled Document

Оглас за пријем лекара и физичара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и то: 51 број 112-11219/2016-1 од 24. новембра 2016. године и 51 број 112-5003/2017 од 26. маја 2017. године, као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-9608 од 20. септембра 2017. године, све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за:
a) 1 (један) лекар специјалиста aнестезиологијe са реаниматологијом ради попуне радног места лекара специјалисте aнестезиологијe са реаниматологијом за потребе Службе за анестезију и реанимацију,
б) 1 (један) дипломирани физичар ради попуне радног места дипломираног физичара за потребе Центра за онкологију и радиологију.

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца ради попуне радног места доктора медицине и лекара на специјализацији или лекара специјалисте радијационе онкологије за потребе Центра за онкологију и радиологију.

Министарка за демографију и популациону политику у Клиничком центру Крагујевац

Ел. пошта Штампа

У оквиру активности на примени мера популационе политике у централној и западној Србији, проф. др Славица Ђукић Дејановић, министарка без портфеља задужена за демографију и популациону политику посетила је Центар за вантелесну оплодњу Клинике за гинекологију и акушерство Клиничког центра Крагујевац.

Обилазећи ново одељење за биомедицински потпомогнуту оплодњу у нашој здравственој установи, министарка Ђукић Дејановић истакла је да је поносна што ће Клинички центар Крагујевац, поред пет постојећих установа, ускоро постати шеста државна установа у којој ће се обављати вантелесна оплодња.

Опширније...

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време на преиод од 6 (шест) месеци са пуним радним временом.

Страна 4 од 64