Untitled Document

Информација за јавност

Ел. пошта Штампа

С обзиром да je Клинички центар Крагујевац у току 2017. и у првој половини 2018. године повећао број хоспитализованих пацијената, појавила се потреба за повећањем пропусне моћи администрације на пријему у Клинички центар Крагујевац. У том смислу је измењен режим рада администрације и број шалтерских места је повећан са два на четири.

У току недеље од 18.06.2018. до 22.06.2018. године ће бити измена режима рада шалтерске администрације.

Пацијенте Клиничког центра Крагујевац молимо за стрпљење и разумевање.

Информација за јавност

Ел. пошта Штампа

У вези са информацијама које су се појавиле у медијима и на друштвеним мрежама, најоштрије демантујемо да операционе сале Клиничког центра Крагујевац нису у функцији.

Након обилних падавина 14.06.2018. дошло је до продирања кишнице у ходнику испред операционе сале број 1. Након примењених епидемиолошких мера, операционе сале су поново у функцији.

Операциони програм се од понедељка, 18.06.2018. одвија по уобичајеном режиму рада. За време викенда 16. и 17.06.2018., операционе сале у Операционом блоку ће се користити у зависности од потреба ургентних пацијената.

На овај начин најоштрије протестујемо због пласирања дезинформација и лажних вести које круже медијима и друштвеним мрежама.

Одлука о избору немедицинских радника за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКA o избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Оглас за пријем медицинских техничара у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: 51 број: 112-2838/2018 од 27. марта 2018. године и 51 број: 112-3878/2018 од 25. априла 2018. године, као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-5970 од 23. маја 2018. године, све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време 29 медицинских техничара са пуним радним временом:

a) 2 (два) виша радиолошка техничара,
б) 1 (један) физиотерапеут,
в) 4 (четири) виша медицинска техничара општег смера,
г) 20 (двадесет) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема),
д) 2 (два) медицинска техничара лабораторијски смер (средња стручна спрема).

Страна 4 од 74