Untitled Document

Оглас за пријем техничара у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и то: 51 број 112-5003/2017 од 26. маја 2017. године, као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-7775 од 7. августа 2017. године, све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за:
a) 2 (два) физиотерапеута (виша стручна спрема),
б) 2 (два) виша радиолошка техничара,
в) 2 (два) виша медицинска техничара гинеколошко - акушерског смера,
г) 4 (четири) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема),
д) 5 (пет) медицинских техничара лабораторијског смера (средња стручна спрема),
ђ) 5 (пет) медицинских техничара педијатријског смера (средња стручна спрема).

Оглас за пријем лекара у радни однос

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и то: 51 број 3929/2017 од 5. маја 2017. године и 51 број 112-5003/2017 од 26. маја 2017. године, као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-7392 од 26. јул 2017. године, све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1/2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос за 4 здравствена радника са високом стручном спремом на неодређено време са пуним радним временом и то:
a) 3 (три) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине,
б) 1 (један) лекар на специјализацији или лекар специјалиста радијационе онкологије ради попуне радног места лекара на специјализацији или лекара специјалисту радијационе онкологије.

Председник Србије Александар Вучић обишао Центар за вантелесну оплодњу Клиничког центра Крагујевац

Ел. пошта Штампа

"Веома сам срећан што сам данас у Крагујевцу и у Центру за вантелесну оплодњу. Ово је нешто лепо и најлепше што неко неком може да поклони у Србији.", рекао је председник Вучић, наглашавајући да су деца најважнија и да је све, шта год се уради у економији и политици, осуђено на пропаст, уколико се не промени демографска политика и не повећа број становника.

"Морамо да водимо рачуна о деци, јер нећемо да имамо економију. Просечна старост становништа, на пример, у Турској је 27, а код нас 44 године. Имамо читаву генерацију људи, радника, ученика мање. Ако не будемо разумели да су нам деца важнија од свега, џабе све што друго радимо и што кукамо и тражимо разлоге у неком другом. Ево прилике за многе брачне парове, и не само брачне, већ и све парове који желе децу у Шумадији и ширем региону да дођу и да направе оно што је велика ствар, не само за њихове породице, већ и за  целу нашу земљу. Зато сам веома срећан што је Фонадија Драгице Николић уложила огроман новац и велико хвала на томе," додао је председник Вучић.

Опширније...

Одлукa о исправци Одлуке

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о исправци Одлуке број 01 - 7024 од 19.07.2017. године.

Страна 4 од 62