Untitled Document

Поново посете хоспитализованим пацијентима

Ел. пошта Штампа

Од понедељка, 23. априла 2018. године, укида се забрана посета пацијентима који су на болничком лечењу у Клиничком центру Крагујевац. Забрана посета, уведена је крајем јануара ове године, на предлог Комисије за заштиту од болничких инфекција , као мера за превенцију и сузбијање болничких инфекција.

Посета пацијентима Клиничког центра Крагујевац омогућена је свим данима, укључујући и викенд, у периоду од 15 до 16 часова.

Априлски бесплатни превентивни прегледи

Ел. пошта Штампа

Одлуком Министарства здравља Републике Србије, априлски превентивни прегледи становништва у Клиничком центру Крагујевац, обављаће се у недељу, 22. априла 2018. године, у периоду од 08:00 до 16:00 часова, по следећем распореду:

- Превентивни офталмолошки прегледи, обављаће се у амбулантама Клинике за офталмологију Клиничког центра Крагујевац.
- Превентивни уролошки прегледи биће обављани у просторијама Службе за радиолошку дијагностику здравствене установе.
- Превентивни интернистички и кардиолошки прегледи са ЕКГ-ом, гликемијом и мерењем притиска, биће обављани у просторијама Поликлиничке службе Клинике за интерну медицину.
- Превентивни ендокринолошки прегледи са ултразвучном дијагностиком, биће обављани у амбулантама Поликлиничке службе Клинике за интерну медицину.
- Превентивни ендокрино - хируршки прегледи са ултразвучном дијагностиком, биће обављани у амбулантама Поликлиничке службе Клинике за хирургију Клиничког центра Крагујевац.
- У оквиру специјалистичких прегледа и на основу препоруке лекара Клиничког центра Крагујевац, радиће се и следеће лабораторијске анализе: тестостерон, AFP, beta HCG, FT4, TSH.

Оглас за пријем медицинских и фармацеутских техничара у радни однос на одређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01 - 4179 од 12. априла 2018. године, у складу са Кадровским планом за Клинички центар Крагујевац за 2017. годину број 112-01-505 / 2017-02 од 15. маја 2017. године а све у вези са чланом 7. став 1. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 1 / 2015), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом:

a) 2 (два) фармацеутска техничара са средњом стручном спремом,
б) 4 (четири) виша медицинска техничара општи смер,
в) 48 (четрдесетосам) медицинских техничара општег смера (средња стручна спрема),
г) 9 (девет) медицинска техничара лабораторијски смер (средња стручна спрема),
д) 9 (девет) медицинских техничара педијатријски смера (средња стручна спрема),
ђ) 3 (три) медицинска техничара гинеколошко-акушерски смера (средња стручна спрема).

Одлука о избору медицинских техничара за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на одређено време на период од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом.

Страна 4 од 71