Untitled Document

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава: 51 број: 112-10323/2018 од 29. октобра 2018. године и 51 број: 112-655/2019 од 25. јануара 2019. године као и Одлуке в. д. директора Клиничког центра Крагујевац број 01-2856 од 7. марта 2019. године, све у вези са чланом 7. тачка 1. став 3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС" број 106/2018), КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ  р а с п и с у ј е

ОГЛАС
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ
И ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 (ТРИ) МЕСЕЦА

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и то:

a) 14 (четрнаест) медицинска техничара општег смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места медицински техничар/сестра општег смера, са пуним радним временом од 40 (четрдесет) часова недељно и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Обавештење за јавност

Ел. пошта Штампа

Поводом дописа упућеног Управи Клиничког центра Крагујевац у коме се указује на извесни снимак објављен у јавности, на коме је приказано наводно извршење противправне радње лица за које се претпоставља да је запослено на Клиници за психијатрију, обавештавамо јавност да је сваки грађанин који има сазнања да је извршена противправна радња у обавези да о томе обавести надлежне државне органе.

Овом приликом указујемо на претпоставку невиности као и да Клинички центар Крагујевац као послодавац не може да предузима било какве мере према запосленима на основу објава на друштвеним мрежама које нису процесуиране и доказане пред надлежним државним органима.

Клинички центар Крагујевац у оваквим и сличним ситуацијама поступа искључиво на основу одлука надлежних државних органа (правноснажних судских пресуда).

Овом приликом апелујемо да свако стављање Клиничког центра Крагујевац у контекст спорног снимка, као и квалификација његовог рада кроз поменути догађај, штети интересима и угледу здравствене установе, те уколико спорни снимак буде употребљен за те намене, управа установе ће предузети одговарајуће мере за заштиту њених интереса.

Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос на неодређено време

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по Огласу за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом од 3 (три) месеца.

Превентивни прегледи слуха у Клиничком центру Крагујевац

Ел. пошта Штампа

У оквиру акције Министарства здравља Републике Србије, Клинички центар Крагујевац организује током марта месеца 2019. године превентивне прегледе слуха. Прегледи ће бити омогућени свим заинтересованим пацијентима, без обзира на то да ли имају или немају здравствено осигурање.

Прегледи ће бити обављани:

 

  • 17.03.2019. године,
  • 24.03.2019. године,
  • 31.03.2019. године.

У времену од 9 до 15 часова у Кабинету за аудиологију и вестибулологију у оквиру Пријемно - поликлиничко - дијагностичког одељења Клинике за оториноларингологију (од улаза у Ургентни центар, са десне стране Инфо пулта Клиничког центра Крагујевац).

Страна 4 од 88