Untitled Document

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци ради попуне радних места 2 (два) лабораторијска техничара (IV степен).

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци ради попуне радних места 3 (три) помоћна радника.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом за: 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за нуклеарну медицину, 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за онкологију и радиотерапију и 1 (једног) медицинског техничара гинеколошко акушерског смера - бабица (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом за: 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за васкуларну хирургију, 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Службе за анестезију и реанимацију и 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Центра за ендокрину, дијабетес и болести метаболизма Клинике за интерну медицину.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом за: 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство, 1 (једног) медицинског техничара гинеколошко акушерског смера - бабица (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство и 1 (једног) педијатријског техничара (IV степен) за потребе Клинике за гинекологију и акушерство.

Обавештење о обустави конкурса

Ел. пошта Штампа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ КОНКУРСА број 01-9235/3 од 20.09.2021. године.

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства ради попуне радног места доктора медицине за потребе Клинике за гинекологију и акушерство Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства ради попуне радног места доктора медицине за потребе Службе за физикалну медицину и рехабилитацију Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства ради попуне радног места доктора медицине за потребе Клинике за пулмологију Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 6 (шест) месеци ради попуне радних места 8 (осам) медицинских техничара.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства ради попуне радног места струковног вишег медицинског техничара за потребе Клинике за ортопедију и трауматологију Универзитетског клиничког центра Крагујевац.

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеца са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Oдељења неонатологије Клинике за гинекологију и акушерство и 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Центра за дерматовенерологију

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом за 1 (једног) доктора медицине ради попуне радног места доктора медицине за потребе Службе за патолошко - анатомску дијагностику и 1 (једног) лекара специјалисту патологије ради попуне радног места лекара специјалисте патологије за потребе Службе за патолошко анатомску дијагностику.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 (дванаест) месеци са пуним радним временом за 2 (два) РТГ техничара (VI степен - 180 ЕСПБ) за потребе Службе за радиолошку дијагностику.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) РТГ техничара (VI степен - 180 ЕСПБ) за потребе Службе за радиолошку дијагностику.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 8 (осам) месеци са пуним радним временом за 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Клинике за пулмологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) струковног вишег медицинског техничара општег смера (више или високо образовање) за потребе Центра за ургентну медицину.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 1 (један) мајстор одржавања (средња стручна спрема-електро смер) ради попуне радног места мајстора одржавања Службе за техничке послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за 2 (два) радника на обезбеђењу (средња стручна спрема) ради попуне радних места радника на обезбеђењу.

Страна 3 од 137