Untitled Document

Обавештење

Ел. пошта Штампа

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
У ВЕЗИ СА ОГЛАСОМ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС
НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ СА ПУНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ И
ПРОБНИМ РАДОМ У ТРАЈАЊУ ОД 3 МЕСЕЦА 63 МЕДИЦИНСКА ТЕХНИЧАРА

Обавештавамо сва заинтересована лица да се ОБУСТАВЉАЈУ све активности у вези са огласом за пријем у радни однос на неодређено време 63 медицинска техничара објављеним 18.03.2020. године у листу Послови, на сајту Министарства здравља као и на сајту Клиничког центра Крагујевац.

Пријаве на конкурс се НЕ ПОДНОСЕ до даљег, а обавештење о наставку конкурсних активности биће благовремено објављено.

В. д. директора Клиничког центра Крагујевац
Доц. др Предраг Саздановић

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 12 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за 2 мајстора одржавања (средња стручна спрема - електро смер) ради попуне радног места мајстора одржавања Службе за техничке послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца за 63 медицинска техничара:

  • 1 (једног) вишег медицинског техничара општег смера (VI степен),
  • 1 (једног) вишег радиолошког техничара (VI степен),
  • 1 (једног) вишег гинеколошко акушерског техничара (VI степен),
  • 34 (тридесет четири) медицинска техничара општег смера (IV степен),
  • 7 (седам) педијатријских техничара (IV степен),
  • 8 (осам) гинеколошко акушерских техничара (IV степен),
  • 7 (седам) лабораторијских техничара (IV степен),
  • 4 (четири) фармацеутска техничара (IV степен).

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата по огласу за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 месеци са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца ради попуне радног места дактилографа за потребе Центра за онкологију и радиотерапију.

Одлука о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата ради попуне радног места помоћних радника у здравству за потребе Центра за ургентну медицину и Клинике за гинекологију и акушерство.

Информација за јавност

Ел. пошта Штампа

Објавом на сопственом Twitter налогу, др Владимир Ђорђевић је изнео неистините информације о Клиничком центру Крагујевац, што представља ширење лажних вести и панике код пацијената.

У другој објави, изнео је личне податке о пацијенту као и фотографије РТГ снимака пацијента Клиничког центра Крагујевац.

Имајући у виду поменуте објаве, против др Владимира Ђорђевића поднето је неколико пријава надлежним државним органима као и Комисији за испитивање повреде радне обавезе и непоштовање радне дисциплине.

Клинички центар Крагујевац у свему осуђује незаконит и неетички поступак поменутог лекара.

Страна 3 од 99