Финансијски и други извештаји
Штампа

 Дневни финансијски извештај

Дневни преглед средстава пренетих од стране РФЗО-а и извршених плаћања према добављачима из средстава РФЗО-а:

 Седмични финансијски извештај

Седмични преглед средстава пренетих од стране РФЗО-а и извршених плаћања према добављачима из средстава РФЗО-а:

 Финансијски план

 План рада

 План јавних набавки

 Квартални извештај здравствених установа - Образац 5

 Завршни рачун

 Залихе лекова и медицинских средсава у болничкој апотеци

 Медицинска и дијагностичка опрема