Насловна Едукација План стручног усавршавања
Untitled Document
План стручног усавршавања

Предвиђене активности у области стручног усавршавања запослених у КЦ Крагујевац спроводиће се кроз различите видове:

  1. Индивидуални рад сваког запосленог појединца на праћењу најновијих стручних и научних сазнања у области којом се баве.
  2. Организовање стручних састанака у оквиру поједних организационих јединица на којима се разматрају иновације и најсавременија достигнућа из области медицине којом се бави та организациона јединица.
  3. Организовање стручних састанака на нивоу КЦ намењених едукацији запослених са циљем иновације знања а у функцији перманентног образовања. Програми ових састанака ће се акредитовати и реализовати у складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника, као и Правилником о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике. Предвиђене су две врсте стручних састанака, за лекаре и за медицинске сестре/техничаре. (предложене теме и термини су дати у прилогу).
  4. Упућивање здравстених радника и здравствених сарадника у друге установе у иностранству или у земљи у циљу увођења нових дијагностичких и терапијских метода или овладавање новим знањима у области којом се баве. (имена предложених поједнинаца, називи метода и институције су дати у прилогу).
  5. Наставак започетог стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника у циљу стицања стручног назива специјалисте (имена поједнинаца и називи специјализација и институција су дати у прилогу).
  6. Наставак започетог стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника у циљу стицања стручног назива ужег специјалисте у области специјалисте (имена поједнинаца и називи ужих специјализација и институција су дати у прилогу).
  7. Упућивање здравстених радника и здравствених сарадника на стручно усавршавање у циљу стицања стручног назива специјалисте, а у складу са пројектованим потребама у КЦ Крагујевац (имена предложених поједнинаца, називи специјализација и институција, као и пројектоване потребе за поједине организационе јединице које проистичу због одласка у пензију, су дати у прилогу).
  8. Упућивање здравстених радника и здравствених сарадника на стручно усавршавање у циљу стицања стручног назива ужег специјалисте у области (имена предложених поједнинаца, називи ужих специјализација и институција су дати у прилогу).
  9. Учешће здравствених радника и здравствених сарадника на семинарима, конгресима, симпозијумима, састанцима секција СЛД-а и другим стручним и научним скуповима.

План стручног усавршавања за 2012. годину 232,3 KB

План стручног усавршавања за 2013. годину 122,7 KB