Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен средњег образовања) за потребе Службе за анестезију и реанимацију и 2 (два) медицинскоа техничара општег смера (IV степен средњег образовања) за потребе Клинике за кардиологију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци са пуним радним временом  и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) дипломираног економисту ради попуне радног места комерцијалисте за потребе Одељења јавних набавки Службе за правне и економско финансијске послове.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) помоћног радника - основна школа ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.