Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца за 1 (једног) лекара специјалисту ради попуне радног места лекара специјалисте анестезиологије са реаниматологијом за потребе Службе за анестезију и реанимацију.

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време о повратка запосленог са дужег одсуства са пуним радним временом за 1 (једног) РТГ техничара (више или високо образовање) ради попуне радног места РТГ техничара за потребе Службе за радиолошку дијагностику и 1 (једног) медицинског техничара општег смера (IV степен) за потребе Клинике за општу и грудну хирургију

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на период од 6 (шест) месеци са пуним радним временом за 1 (једног) помоћног радника - основна школа ради попуне радног места помоћног радника на нези болесника на осталим болничким одељењима.