Untitled Document

Одлуке о избору кандидата

Ел. пошта Штампа

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 12 месеци ради попуне радних места: помоћних радника на нези болесника, сервирки, техничара одржавања одеће (праља), кувара, референта писарнице, дактилографа (у периоду од 18 месеци), референта књиговодства и референта плана и анализе.

ОДЛУКА о избору кандидата за пријем у радни однос на одређено време у периоду од 6 месеци ради попуне радних места помоћних радника на нези болесника и сервирки.