Untitled Document

Огласи за пријем у радни однос

Ел. пошта Штампа

Оглашава се пријем у радни однос за 1 (једног) доктора медицине

Оглашава се пријем у радни однос за докторе медицине за потребе Клинике за гинекологију и акушерство, Центра за дерматовенерологију и Службе за клиничку фармакологију

Оглашава се пријем у радни однос за немедицинско особље

Оглашава се пријем у радни однос за помоћне раднике и сервирке

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених за медицинске техничаре