Оглас за пријем у радни однос

Штампа

ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време до повратка запослених за дужег одсуства за медицинске техничаре.